2 vilayetteki ormanlar kestane ve kestane balı üretiminin merkezi olacak

2 vilayetteki ormanlar kestane ve kestane balı üretiminin merkezi olacak

Türkiye’nin değerli kestane üretim merkezlerinin başında gelen Kastamonu ve Sinop’ta, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ile Kastamonu Üniversitesi tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde kestane üretimi arttırılacak. Hazırlanan projeyle Kastamonu ve Sinop’ta kıyı bandındaki kestane ormanlarında ortaya çıkan meseleler ve kestane üretiminin artırılması için yapılacak “planlı müdahaleler” değerlendirildi.

Ardından Kastamonu ve Sinop Orman Bölge Müdürlüğü teknik takımı ile Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi’nden mevzunun uzmanı öğretim üyelerinin iştirakiyle İnebolu Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Gemiciler Orman İşletme Şefliğinde kestane ormanlarının geleceği için yerde tatbikat çalıştayı yapıldı. 5 uygulama noktasının oluşturulduğu alanda gerçekleştirilen çalıştay ile kıyı bölgesinde doğal olarak yayılış gösteren kestane ormanlarında karşılaşılan problemlerin giderilmesi, kestane meyvesi, çiçeği ve buna bağlı olarak bal üretiminin yöre halkına ekonomik olarak getirisinin arttırılması ve kaliteli meyve üretimi için yapılabilecek iş ve süreçler hakkında çalışma yapıldı. Oluşturulan uygulama noktaları tek tek gezilerek yapılan inceleme ve değerlendirmelerin akabinde kestane ormanlarının planlı müdahaleler ile yaygınlaştırılması ve genişletilmesi birebir vakitte bilhassa kestanenin gelişimini olumsuz etkileyen öbür cinslerin uzaklaştırılarak kestanelerin daha rahat gelişebilmesine katkıda bulunulması kararlaştırıldı.

Buna nazaran Kastamonu’da yıllık orman köylüsüne 300 milyon lira civarında katkı sağlayan kestane ve kestane balı üretiminin arttırılarak birkaç yıl içerisinde yıllık 1 milyar lira gelir sağlayacak kapasiteye ulaştırılması hedefleniyor. Proje ile birlikte İstanbul ve farklı vilayetlerinde Kastamonu ve Sinop’un kıyı bölgelerine aksine göçün yaşanması bedellendiriliyor.

“Kastamonu ve Sinop ormanları, kestane ve kestane balı üretiminin merkezi olacak”

Kestane ormanlarını daha rahat yaşama alanına kavuşturarak daha fazla kestane ve kestane balı üretiminin arttırılması çerçevesinde ormanları geliştireceklerini belirten Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, “Vardığımız karar ve kanaat, kestanenin bulunduğu yerlerde kestanenin lehine öbür ağaçların seyreltilmesi, kestanelere daha rahat ömür alanı oluşturularak daha geniş zirve yapısı oluşturması, daha fazla çiçek ve meyve üretmenin teşvik edilmesi oldu. İnşallah önümüzdeki süreçte tüm halkımızın da isteği bu çerçevede olabildiğince kestaneleri daha rahat yaşama alanına kavuşturularak daha fazla bal üretiminin yapılması, daha fazla kestane meyvesinin üretilmesi amacıyla ormanlarımızı geliştireceğiz.

İnşallah Karadeniz’in bu kıyı bölgesinde halkın refah seviyesi yükselecek, daha fazla meyve üretecek, daha fazla bal üretecek, daha fazla polen üretecek bu da bu yöreye zenginlik getirecek çalışmalarımızı ağırlaştıracağız. Yaptığımız bu çalışmalar sayesinde kestanenin hak ettiği değeri görmesi sağlanacak, kestanenin kendi yetişme alanında bulunan başka tipleri kısmen uzaklaştıracak kestanenin hak ettiği alanı kendisine tahsis etmiş olacağız. Bunun sayesinde de bu alana kestane daha fazla hakim olacak, kestane daha büyük ve güçlü ağaçlar olarak çoğalacak bu da burada daha fazla meyve, daha fazla çiçek üretimi demek. Bu da bu yörede yaşayan insanların daha fazla meyve ve çiçek üretmesi, daha fazla bal üretmesi sonucunu doğuracağı için biz muhakkak bir mühlet içerisinde 8-10 yıl içerisinde şu an yaşayandan çok daha fazla sayıda insanın buraya gelip, burada yaşayacağını, burada daha büyük gelirler elde edeceğini düşünüyoruz. Bu yaptığımız çalışmalar sayesinde muhtemelen büyük kentlerden bu köylere geri göç başlayacak. Zira kestane balı çok değerli, kestane meyvesi çok değerli, kestanenin, çiçeğin üretiminin arttırılması kentlerden köylere geri dönüş sonucunu doğuracak” dedi.

“Kastamonu’yu, kestane üretiminde tüm dünya tanıyacak”

Kastamonu ve Sinop bölgesinin kestane üretiminde tüm dünya tarafından tanınacağını kaydeden Sönmezoğlu, “Karadeniz kıyımızda kestanenin yanı sıra defne bitkisi de var. Defne de çok değerli bir bitki, kıyıda 0-300 rakım sonunda çok bol ölçüde yetişiyor. Dünyada Türkiye defnede öncü bir üretici, münasebetiyle hem kestane, hem defne, hem ıhlamur, hem arıcılık bunlar doğal olarak halkın refah seviyesini yükseltecek. Münasebetiyle beşerler buraları artık kestane meyvesi üretilen, kestane balı üretilen yerler olarak bilecek. Tüm dünya tahminen aşikâr bir mühlet sonra bu civarı bilecek ve burada yaşayan beşerler çok büyük gelirler elde ederek tüm Türkiye’mize örnek olacak” diye konuştu.

“Yıllık 300 milyonluk geliri 1 milyar liraya çıkartmayı planlıyoruz”

Kestane ormanlarının uygunlaştırılarak yıllık 300 milyon liralık geliri 1 milyar liraya çıkartmayı planladıklarını söz eden Sönmezoğlu, “Bölgemizde yapılan kestane ve kestane balı üreticiliğiyle yöre insanımızın 250-300 milyon üzere yıllık bir paha ürettiğini düşünüyoruz. Yapacağımız bu çalışmalarla 3 ya da 5 yıl içerisinde bunu 1 milyara çıkaracağız. Muhtemelen 10 ya da 15 yıl sona bu kıyıda defneden, kestaneden, kestane meyvesinden, bal üretiminden birkaç milyar gelir elde edileceğini ve halkın refah düzeyinin çok yükseleceğini düşünüyorum. Tüm uğraşımız, tüm çabamız orman teşkilatı olarak, orman fakülteleri olarak, bu uğraşlı çalışmalarımız sonucunda ormanlarımız da yapacağımız bu dönüşüm sayesinde kentlerden kırsala beşerler geri gelerek daha pak bir ortamda, daha sağlıklı bir halde daha çok gelir elde ederek topraklarına sahip çıkarak. Bu sayede daha keyifli bir halde yaşayıp daha müreffeh bir hayat sürecekler. Bu noktada beklentimiz var, bunu gerçekleştirmek için gece gündüz mesai gözetmeden çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” biçiminde konuştu.

“Kestanenin varlığını muhafaza ve arttırma amacındayız”

Kestanenin varlığını müdafaa ve arttırmayı hedeflediklerini söyleyen Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Sanayi Mühendisliği Kısım Lideri Prof. Dr. Erol Akkuzu da, “Kestane ormanları uzun yıllardır hem çeşitli hastalık ve ziyanların tesiri altında hem de bilhassa yakacak odun noktasında bir baskı altındadır. Burada yapılacak olan siliklikler müdahaleler ile kestane üretimini arttırmaktır. Kastamonu Üniversitesi’nden 10 öğretim üyesiyle buradayız. Sürece takviye vererek kestaneyi ön plana çıkarmayı planlıyoruz. Kestane, İnebolu için asli ağaç cinslerinden bir adedidir. Lakin bilhassa kayın üzere karaçam üzere öbür orman ağaçlarının baskısı altında birtakım alanlarda alandan çekilmiş, epey azalmış durumdadır. Biz burada yapılacak olan siliklikler müdahaleler ile kestanenin varlığını müdafaa ve arttırma gayesindeyiz. Yapılacak istişareler sonucu kestane lehine yapılacak olan planlamalarda bir yol haritası çıkarma düşüncesindeyiz” dedi.

“Kestane ormanlarında daha çok meyve randımanını teşvik edebiliriz”

Kestane ormanlarında daha çok meyve randımanını teşvik edebileceklerini belirten Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Silvi Kültür Ana Bilim Kısmı Lideri Prof. Dr. Sezgin Ayan ise “Planlama mantığındaki farklılaşma yahut ormana bakışımızdaki farklılaşma son 20 yılda Türkiye ormancılığında işlevsel planlama daha sonra ekonomik tabanlı planlama yaklaşımlarıyla birlikte artık ormanlarımıza yalnızca odun ham husus kaynağı olarak değil bunun yanında ekolojik işlevlerin yanında birebir vakitte odun dışı eserler konusunda önemli envanter planlama mantığı geliştirildi. Öğretim üyesi arkadaşlarımızla mevzunun farklı taraflarını ele almaya çalışacağız. Ormanlardan 50-60 yıldır odun ham unsur yaklaşımıyla planlayıp faydalanırken bu faydalanma esnasında orman köylüsü de meyve üretimi ve çiçeklerinden bal üretiminden faydalanma yaklaşımı vardı fakat bu bir ekstansif bir yaklaşımdır. Şu anda bunu biz ekstansif hale nasıl dönüştürürüz bunun arayışındayız ve bunun uğraşındayız. Burada bildiğim kadarıyla bitkisel üretim işlevine ayrılacak olan bu ormanda nasıl bir müdahale ile kalacak olan kestane ağaçlarını, istikbal ağaçlarını nasıl rahatlatıcı, nasıl onlarla bol ışıkla muhatap tutup daha çok meyve randımanını teşvik edebiliriz, daha çok çiçeklenmeyi teşvik ederiz. Buda natürel ki kırsal halkın hem meyve üretiminde hem de aracılıkla uğraşan insanımızın bu kaynaktan daha fazla faydalanması imkan tanıyabiliriz. Bu gayeyle biz buradayız. Bu işi yaparken de mevcut ormanın özelliklerine nazaran müdahale yaklaşımlarımız olacaktır. Biz alanda yapacağımız müdahalelerle bu sahayı sağlıklı kestaneli bireylere nasıl bırakabiliriz temel hedefimiz budur” formunda konuştu.

“Kestane gerçeği İnebolu’nun asli ağaç türüdür”

Kestanenin İnebolu’nun asli ağaç tipi olduğunu vurgulayan Kastamonu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Er ise, “Köylülerin kestanelerle ilgili faydalanma talepleri devam ediyor. Ancak bizler de bu faydalanmayı kestane ormanlarımızın geleceğini garanti altına almak için bu faydalanmayı daha nizamlı, daha bilimsel, daha teknik altyapıya almak zorundayız. Ormanlar yalnızca o yöre halkının değil, tüm ülkenin ortak bedeli ancak burada da bir kestane gerçeği var ve kestane gerçeği İnebolu’nun asli ağaç cinsidir. Bu başka ağaçlarla etkileşimini ve kestane lehine yapılacak tüm müdahaleleri, bitkisel üretim işletme sınıfına aldık. Bitkisel üretimin ana başlığında kestane üretimini hem düzenlemek hem de arttırmanın yollarını arıyoruz. Bugün hocalarımızla inşallah hoş istişareler yapacağız” sözlerini kullandı.

“Amacımız şuurlu ve programlı halde kestane üretimini sağlamak”

Kestanenin programlı bir halde üretilmesini sağlamak istediklerini söyleyen İnebolu Orman İşletme Müdürü Azmi Şenel, “Müdürlüğümüzde en çok ağaç tipi olarak kayın bulunmaktadır ve ondan sonra yüzde 11 civarında yüklü kestanedir. İnebolu’da kestanenin öncelikli olduğu saha vardır. Bizim buradaki bulunma hedefimiz kestaneyi şuurlu ve programlı halde üretebilmek ve daha uygun gelir elde etmektir” dedi.