Ağırlaşma Asi Irmağı etrafında

Ağırlaşma Asi Irmağı etrafında

Aslıhan Altay Karataş – Uydu ve uzaktan algılama bilgilerinden de yararlanılarak hazırlanan raporda, Doğu Anadolu Fay Zonu’nun ortagüney ve kuzey kolu boyunca ve Akdeniz doğu kıyıları boyunca sıvılaşma ve yanal yayılma özelliği gösteren 351 alan tespit edildiği kaydedildi.

Kıyı ve akarsu çevresi

Uzaktan algılama datalarından tespit edilen sıvılaşma alanlarının birçoklarının Doğu Anadolu Fay Zonu’nun güney kesitinin fay kırığı boyunca bulunduğu belirtildi. Bu alandaki en ağır sıvılaşma ve yanal yayılma Asi Irmağı ve etrafında gerçekleşti. Raporda, “Hatay kıyı ovasında Dörtyol-İskenderun güneyine kadar ve Samandağ’da, Osmaniye batısında Ceyhan Irmağı boyunca, kuzeydoğuda Gölbaşı Gölü’ne kadar sıvılaşma belirtileri gözlenmektedir. Gölbaşı Kahramanmaraş ortasındaki birden fazla sıvılaşma olayı Aksu Çayı boyunca gelişmiştir. Doğu Anadolu Fay Zonu’nun kuzey kolunda bulunan Elbistan’da Ceyhan Irmağı ve Göksun’da Göksun Irmağı etrafında sıvılaşma lokasyonları belirlenmiştir” tespitlerine yer verildi.

Amik Ovası, Aksu çevresi

Raporda, sıvılaşma ve yanal yayılma özelliği gösteren 351 alan tespit edildi. En ağır sıvılaşma ve yanal yayılmanın Asi Irmağı etrafında gerçekleştiğine dikkat çekilen MTA raporunda, şu tespitler aktarıldı: “Sıvılaşma ve yanal yayılmadan en çok etkilenen alan Antakya’nın kuzeyindeki Amik Ovası ve Asi Irmağı etrafı ile Narlı-Sağlık ovalarından geçen Aksu Çayı çevresidir. MTA Genel Müdürlüğü Ulusal Sarsıntı Stratejisi ve Aksiyon Planı kapsamında hazırlanmakta olan ‘Sıvılaşmaya Yatkınlık Haritaları’ ile çökellerin jeolojik ve jeomorfolojik olarak sıvılaşmaya yatkınlıkları belirlenmektedir. Çökellerin sıvılaşmaya yatkınlıkları çok yüksekten-çok düşüğe değişen aralıkta 5 kümede sınıflandırılarak haritalanmıştır. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş sarsıntıları ve 20 Şubat 2023 Defne (Hatay) zelzelesi sırasında gelişen sıvılaşma ve yanal yayılmalar sıvılaşmaya yatkınlıkları çok yüksek ve yüksek olarak bedellendirilen bu alanlarda gerçekleşmiştir.”

MTA, uydu manzaralarını kullanarak sarsıntı bölgesindeki sıvılaşma ve yanal yayılma lokasyonlarını haritalandırdı.