Bakan Kirişci: "Suyun verimli kullanımı, ulusal ve global bir mevzudur"

Bakan Kirişci: “Suyun verimli kullanımı, ulusal ve global bir mevzudur”

Kuraklık tehdidine karşı aksiyon planı hazırlayan Tarım ve Orman Bakanlığının, “Suda Sıfır Kayıp” sloganı ile başlattığı seferberlik de yaygınlaştırılıyor.

Bakanlığa bağlı Su İdaresi Genel Müdürlüğü, DSİ ve Tarım Islahatı Genel Müdürlüğü başta olmak üzere birçok ünite kuraklığa karşı çalışmalar yürütüyor.

Tarım Islahatı Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Bakan Kirişci tarafından kamuoyu ile paylaşılan “2023-2027 Devri Türkiye Ziraî Kuraklıkla Uğraş Stratejisi ve Hareket Planı” ile ziraî kuraklık konusunda kamuoyunun şuurunun artırılması, sürdürülebilir ziraî su kullanımının planlanması, kuraklığın yaşanmadığı devirlerde gerekli önlemlerin alınması ve kriz periyotlarında aktif uğraş programı uygulanarak kuraklığın tesirlerinin en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Plan, ziraî kuraklık varsayımına dayalı kriz idaresi uygulanmasını öngörüyor. Vilayet bazında yağış ve toprak nem dataları ile yeraltı ve yerüstü sularının rasat pahaları izlenecek. Bu pahalara dayanarak belirlenecek eşik düzeylere nazaran de vilayet kriz idare planları oluşturulacak.

Su-nüfus projeksiyonları hazır

Akdeniz neslinde yer alan Türkiye, yüksek risk kümesi ülkeler ortasında kabul ediliyor. Önümüzdeki 100 yıl için yapılan iklim değişikliği iddialarına nazaran, ülkede su kaynaklarının yaklaşık yüzde 25 oranında azalması bekleniyor. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde, 2050 yılından itibaren Türkiye’nin su badiresi yaşayan ülkeler ortasında yer alacağı kestirim ediliyor.

Su İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, iklim değişikliğinin su kaynaklarına beklenen tesirlerine yönelik 2100 yılına kadar su-nüfus projeksiyonları belirlendi. Su kaynaklarının korunması, verimli ve sürdürülebilir kullanımıyla ilgili planlar ile su siyasetlerinin hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Su verimliliği seferberliği

Toplum genelinde su verimliliği kültürünün oluşturularak kaynakların sürdürülebilir kullanımının teşvik edilmesi amacıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde “Suda Sıfır Kayıp” unsuruyla başlatılan Ulusal Su Verimliliği Seferberliği çerçevesinde 31 Ocak 2023 tarihinden bu yana etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Seferberlik kapsamında içme-kullanma suyunun yanı sıra tüketimin yüksek olduğu tarım ve sanayi başta olmak üzere tüm bölümlerde suyun verimli ve sürdürülebilir kullanımı için çalışmalar yürütülüyor. Etkinliklerle, su idaresi konusunda sorumlu ve ilgili paydaşlarla su verimliliğinin ömür şekli haline getirilmesi, su verimliliği kültürünün oluşturulması hedefleniyor.

Su gerilimi baskısı olmadan, ömür standartlarını düşürmeden “suda sıfır kayıp” şuuru ile bütün kurum/kuruluşlar, çiftçiler, endüstriciler, çocuklar velhasıl her bir vatandaşın suyu verimli kullanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda içme-kullanma suyu, tarım ve sanayi kesimlerine yönelik hazırlanan 165 rehber doküman ilgililere ulaştırılıyor.

Öte yandan, su verimliliği seferberliği ile ilgili farkındalığın artırılması maksadıyla hazırlanan suverimliligi.gov.tr internet sitesi hizmete sunuldu. Seferberlik kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere, hazırlanan dokümanlara ve öteki bilgilere internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Su Verimliliği Strateji Evrakı ve Aksiyon Planı

Su İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ayrıyeten “Değişen İklime Ahenk Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Dokümanı ve Aksiyon Planı” hazırlandı. Plan kapsamında, 2100 yılına kadar içme suyu sistemlerindeki su kaybı oranının yüzde 10’a indirilmesi, ziraî sulama sistemlerinde randıman oranının yüzde 75’e çıkarılması, endüstride suyun en az yüzde 50 oranında daha verimli kullanılması ve kişi başı su tüketiminin günlük 75 litreye düşürülmesi hedefleniyor.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarafından onaylanan dokümanın Cumhurbaşkanlığı genelgesi olarak yayımlanması öngörülüyor.

Binalarda su verimliliği hedefi

Vatandaşların meskenlerinde ve iş yerlerinde benimseyebilecekleri uygulamalara yönelik Binalarda Su Verimliliği Maksadı ve Uygulama Kılavuzu hazırlandı. Kılavuzda belirtilen uygulamaların hayata geçirildikten sonra sürdürülebilirliğinin sağlanması için kontrol düzeneğine ait Sistem Suramı Talimatı da yayımlandı.

Talimat kapsamında, su verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılması için su verimliliği ünitelerinin kurulması, mevcut durum tespiti, planlama, gereksinimlerin belirlenmesi ve temini, eğitim ve farkındalık oluşturma, uygulama ve raporlama başlıklarında 7 adım oluşturuldu.

Belirlenen stratejilerin vatandaşlara ulaştırılması ve uygulamaların yaygınlaştırılması için kelam konusu dokümanlar Bakanlıklar, valilikler ve belediyeler başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarına resmi yazıyla iletildi. Hazırlanan dokümanlarla, “azalt, yine kullan ve değiştir” olmak üzere üç değerli stratejinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Alternatif su kaynaklarının kullanımı

Su verimliliği için yağmur suyu hasadı, gri su sistemleri, kullanılmış ve denize akan suların uygun halde arıtılmasından sonra tekrar kullanılması, deniz suyunun arıtılması üzere alternatif kaynakların kullanımına imkân veren uygulamaların benimsenmesi için mevcut yasal ve teknik altyapının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Su kaynaklarında iklim değişikliğine ahenk çalışmaları kapsamında da çalışmalar yapılıyor. İklim değişikliğine karşı direncin artırılması gayesiyle su fiyatlandırması, gri suyun kullanımı ve yağmur suyu hasadı üzere ahenk faaliyetleri ile ilgili yarar maliyet ve yapılabilirlik tahlil çalışmaları gerçekleştirilerek mevzu ile ilgili büyükşehir belediyelerine eğitim veriliyor.

Kuraklık idare planları

Muhtemel kuraklık risklerinin olumsuz tesirlerinin minimum seviyeye indirilmesi, su ve besin arzında sürdürülebilirliğin sağlanması ve kuraklıklara karşı hazırlıklı olunması gayesiyle Kuraklık İdare Planları hazırlanıyor. Planlar kapsamında; havza ölçeğinde kuraklık tahlilleri yapılarak mevcut ve gelecek su potansiyeli doğrultusunda tarım, içme suyu, sanayi, ekosistem, turizm kesimlerine kuraklığın tesirleri tespit ediliyor.

Olası kuraklık durumlarına hazırlıklı olunması niyetiyle da buna sağlam bitkilerin ekimi, sulama sistemlerinin modernizasyonu, alternatif su kaynaklarının kıymetlendirilmesi, sulama randımanının artırılması üzere önlemler belirleniyor.

15 havzada çalışmaları devam eden kelam konusu planlar 2023 yılı sonu prestijiyle tüm havzalarda tamamlanacak.

Sektörel Su Tahsis Planları

Havza ölçeğinde su kaynaklarının arz-talep istikrarının eşzamanlı sağlanması, en fazla su talep eden tarım dalının iklim değişikliğinin olumsuz tesirlerinden en az formda etkilenmesine yönelik önlemleri içeren ve “suya nazaran tarım” unsurundan hareketle Sektörel Su Tahsis Planları hazırlanıyor.

Planlarda, su potansiyelindeki azalma durumları da göz önüne alınarak en kırılgan kesim olan tarımda eser deseni, sulama vakit planlaması üzere tedbirler belirleniyor. Böylelikle hem besin güvenliğinin sağlanması hem de çiftçilerin ekonomik çıkarının en üst düzeye çıkarılması hedefleniyor.

Ulusal Su Şurası oluşturuluyor

Su-gıda-enerji-ekosistem bağlantısını temel alan, su arzının kısa ve uzun vadeli siyasetlerinin, planların ve stratejilerinin oluşturulması, izlenmesi, geliştirilmesi faaliyetlerini yürütecek Ulusal Su Konseyi oluşturulması için de harekete geçildi.

Su Kanun Taslağı hazırlandı

Türkiye’nin gereksinimlerini karşılayabilecek nitelikte su kaynaklarının sürdürülebilir halde korunması, kullanılması, güzelleştirilmesi, geliştirilmesine yönelik Su Kanunu Taslağı hazırlandı.

Şehirlerin uzun vadeli içme suyu temininin kesintisiz karşılanması için birinci olarak 2008 yılında “81 Vilayet Merkezinin İçme, Kullanma ve Sanayi Suyu Temini Aksiyon Planı (2008-2012)” hazırlanmıştı. Kelam konusu Aksiyon Planı 2010, 2013 ve 2015 yıllarında ise revize edilmişti.

2020 yılında güncellenen Hareket Planı ile 81 vilayet merkezinin 2055 yılına kadar olan muhtaçlıkları ve bu gereksinimlerin ne formda karşılanabileceği değerlendirildi. 81 vilayet merkezinin İçme, Kullanma ve Sanayi Suyu Temini Hareket Planı ile Türkiye genelindeki 81 vilayet merkezinde mevcut ve gelecekte gereksinim duyulacak içme, kullanma ve sanayi suyu ölçüleri, nüfus projeksiyonları ekseninde, her vilayet merkezi için farklı ayrı tespit edildi. Bu hareket planının yanı sıra, nüfusu 100 binden fazla olan ilçe merkezleri için de aksiyon planı hazırlandı.

“Suyun verimli kullanımı, ulusal ve global bir mevzudur”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yaptığı değerlendirmede global ısınmanın getirdiği iklim değişikliğinin en fazla su konusunu tehdit ettiğini belirtti.

Suyun verimli kullanılmasının büyük ehemmiyet taşıdığına dikkati çeken Kirişci, “Hayatımızdaki yeri ve ehemmiyeti tartışılmaz olan suyun verimli kullanımı, kurumsal değil ulusal ve global bir konudur. Tatlı su kaynaklarının korunması ile su kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir formda kullanılması hayati ehemmiyete sahiptir” sözlerini kullandı.

Su verimliliği seferberliğini başlattıklarını vurgulayan Kirişci, içme suyu sistemlerindeki kayıpları önlemek için belediyeler ile iş birliği içinde çalışmalar yürüttüklerini söyleyerek, “Değişen iklim nedeniyle, su kaynakları üzerinde oluşan olumsuz etkiyi, verimlilik uygulamaları ile bertaraf edebiliriz. Ülkemizin su kaynaklarının tek bir damlasının dahi israfına tahammülümüz yoktur” notunu düştü.

Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan ‘Su Verimliliği Seferberliği’ne değinen Kirişci, “Su israfının önlenmesi lakin topyekun bir seferberlik ile mümkündür. Bu seferberlik ruhu, kurumsal, bölgesel, kültürel ve sektörel sınırlamalara maruz kalmadan ülke geneline yayılmalıdır” diye konuştu.