Bakan Nebati: Türkiye Yüzyılı'nda güçlü büyümeye devam edeceğiz

Bakan Nebati: Türkiye Yüzyılı’nda güçlü büyümeye devam edeceğiz

Bakan Nebati’nin açıklamaları şu formda: Böylesi hoş bir günde, her insanı büyük ülkülerle sahip Dünya Cenneti Mersin’imizde sizlerle bir ortada olmaktan büyük memnunluk duyuyor, hepinizi dostluk ve muhabbetle selamlıyorum.

Bizler, bildiğiniz üzere iş dünyamızla her daim farklı platformlarda bir ortaya geliyor ve istişarelerde bulunuyoruz. Buna da son derece ehemmiyet veriyoruz.

Ancak bugün sizlerle Mersin’deki bu buluşmamıza özel bir kıymet veriyorum. Bugüne kadar devam eden iş birliğimizi Mersin için inşallah çok daha ilerilere taşıyacağız.

Tekraren söz etmek isterim ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizler somut sayılardan, gerçek sonuçlardan bahsediyoruz.

Geçmişten bu yana ülkemizin kronik hale gelen bütçe açığı problemine AK Parti hükümetlerimiz devrinde bizler son verdik.

Kamu borç stokunu kıymetli ölçüde azaltırken toplumsal güvenlik sisteminde değerli ıslahatları hayata geçirdik ve mali sürdürülebilirliği tesis ettik. 7
Yaptığımız düzenlemelerle, bankacılık bölümünün finansman sağlama fonksiyonunu sağlıklı bir formda yerine getirmesine imkân tanırken; sermaye yapısını güçlendirdik ve faal kalitesini de güzelleştirdik.

90’lı yıllarda bir türlü dikiş tutturamayan koalisyon hükümetlerinin uyguladığı yanlışlı ve istikrarsız siyasetler, ekonomimizde ve ülkemizdeki inanç ortamında büyük bir tahribata sebep olmuştu.

‘FAİZLERDE DEĞERLİ BİR DÜŞÜŞ SAĞLADIK’

Uyguladığımız sağduyulu ve kararlı siyasetlerle bu hasarı ortadan kaldırdık, iktisada yönelik beklentileri ve inancı güzelleştirerek faizlerde değerli bir düşüş sağladık.

‘KİŞİ BAŞI GELİR BAKIMINDAN ÜST-ORTA GELİR KÜMESİNE YÜKSELTMEYİ BAŞARDIK’

Bu sayede, 90’lı yıllarda faize giden milletin yararını eğitimden sıhhate, altyapıdan güce, toplumsal güvenlikten toplumsal yardımlara, tarımdan endüstriye kadar geniş bir yelpazede tekrar bu millet için harcadık.

Bu gelişmelerin bir yansıması olarak ülkemizi kişi başına gelir bakımından dünyada üst-orta gelir grubuna yükseltmeyi başardık.

Elde ettiğimiz tüm bu stratejik kazanımlar güya hiç yokmuş üzere davranmak ya büsbütün bilgisizliktir ya da açık bir berbat niyet göstergesidir. 9
Unutulmamalıdır ki büyük emeklerle kaydettiğimiz bu kazanımlar, ekonomimizin yapısal kırılganlıklarıyla uğraş edebilmemiz için bize kıymetli bir temel sağlamıştır.

Yaşadıklarımız bize açık ve net bir biçimde göstermiştir ki tek başına faizi odağına alan para siyasetleri, ülkemizin yapısal problemlerimize tahlil üretememiştir. Tam tersine yüksek faiz ortamında yaşanan kısa vadeli sermaye girişleri, yapısal problemlerin daha da derinleşmesine yol açmıştır.

Bu nedenle, ülkemizin iç dinamiklerini dikkate alarak yeni bir yol haritası çizmemiz, yeni bir siyaset seti belirlememiz elzem hale gelmişti. 10
Özellikle son yıllarda global salgın ve jeopolitik meseleler başta olmak üzere üst üste gelen çoklu global krizler, tüm dünyada süratli ve kökten bir değişim gereksinimini ortaya çıkarmıştır.

Bölgeselleşme, kendi kendine yetebilme üzere kavramların ön plana çıktığı bu yeni devirde; gelişmiş ekonomiler tarafından “tek doğru” üzere lanse edilen, ezbere uygulanan konvansiyonel yol ve reçetelerin gelişmekte olan ekonomiler için yetersiz kaldığı açıktır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile elde ettiğimiz süratli karar alma ve harekete geçebilme kabiliyetimiz sayesinde, Türkiye İktisat Modeli’ni 2021 yılı sonunda devreye aldık.

Türkiye İktisat Modeli kapsamında uyguladığımız siyasetlerin başarısı, yalnızca büyümede değil, istihdamda, ihracatta ve turizmde de Cumhuriyet tarihimizin en düzgün sonuçlarını elde etmemizle birlikte tescillenmiş durumdadır.

TÜRKİYE EN SÜRATLİ BÜYÜME PERFORMANSI SERGİLEYEN ÜKELERDEN BİRİ OLDU’

Türkiye, 2022 yılında yüzde 5,6 ile dünyada en süratli büyüme performansı sergileyen ülkelerden biri olmuştur.

Makine teçhizat yatırımları 13 çeyrektir büyümeye devam ederken, üretim kapasitemiz artışını sürdürmektedir.

Ekonomik aktivitedeki güzelleşmeye işgücü piyasası da eşlik etmiştir. İstihdam, salgının en şiddetli devrine kıyasla yaklaşık 6,5 milyon kişi artarak 2023 yılı Şubat ayı prestijiyle toplam 31,5 milyon şahsa ulaşmıştır.

Küresel tedarik zincirlerinde yaşanan meseleleri da avantaja çevirmeyi başaran ülkemiz, ihracatını 255 milyar doların üzerine yükseltirken, global ihracattaki hissemiz da artmıştır.

‘TURİZM GELİRİ İLE REKOR KIRDIK’

Diğer birçok ülke, turizmde hala salgın kaynaklı yaralarını sarma evresindeyken, biz 2022 yılında 51,4 milyon ziyaretçi ve 46,3 milyar dolar turizm geliri ile rekor kırdık.

Üstelik tüm bu muvaffakiyetler, global iktisadın epey şiddetli bir süreçten geçtiği bir periyotta elde edilmiştir.

Bilinmelidir ki bu güç periyotta kaydetmeyi başardığımız tüm bu somut muvaffakiyet ve kazanımlar, bugüne kadar salt siyasi yahut iktisadi çıkar korkularıyla karamsar tablolar çizmek dışında hiçbir şey yapmayanları nasıl ki daima boşa çıkarttıysa, bundan sonra da asla farklı olmayacaktır.

‘TÜRKİYE YÜZYILI’NDA GÜÇLÜ BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Türkiye Yüzyılı’nda da siyasi ve ekonomik istikrarla birlikte itimat içinde kapsayıcı, istikrarlı, sürdürülebilir ve güçlü büyümeye devam edeceğiz.
Yatırımların hizmetler ve inşaattan fazla yüksek katma kıymet ve teknoloji odaklı sanayi dalları ile turizm üzere üretken alanlara yönelmesini desteklemeye devam edecek, Kredi Garanti Fonu kapsamındaki selektif kredi yaklaşımımızı güçlendireceğiz.

Kapsayıcı ve istikrarlı büyümeden halkımızın tüm kesitlerinin yararlanabilmesi için toplumsal refahı temel alan, istihdam dostu siyasetler önceliğimiz olmaya devam edecektir.

‘DAHA FAZLA İŞ İMKANLARI OLUŞTURACAĞIZ’

Son periyotta tarihimizin en yüksek düzeyine ulaşan istihdam piyasamızda daha fazla ve daha nitelikli iş imkânları oluşturacağız.

İşgücü piyasasının yeşil iktisat, döngüsel ve dijital iktisat ile iklim değişikliği sebepli dönüşümlere süratle adapte olmasını sağlayacağız. Ortaya çıkan maharet muhtaçlıklarını karşılayarak yeni istihdam fırsatları oluşturacağız.

Kadınların ve gençlerin işgücüne iştirakinde gelişmiş ülkeler düzeyini evvel yakalayıp sonra da aşarak büyüme potansiyelimizi istikrarlı bir halde artıracağız.

Kayıt Dışı İktisatla Gayret Hareket Planı’nı kararlılıkla uygulayarak kayıt dışılıkla uğraşımızı güçlendireceğiz.

Halkımızın refahının artması, toplumsal adalet ve gelir dağılımının uygunlaşması için enflasyonda kalıcı düşüşün sağlanması, Türkiye Yüzyılı’nda vazgeçilmez gayemiz olacaktır.

Fiyat istikrarını temin ederek kaynakların verimli alanlarda kullanılmasını, sürdürülebilir büyümeyi ve ekonomik refahı destekleyeceğiz.
Bu çerçevede finansal istikrarı güçlendiren, Türk lirasına inancı artıran siyasetler uygulayacağız.

Ayrıca besin arz güvenliğinin temini ve ziraî maliyetlerin düşürülmesi için Fiyat İstikrarı Komitesi, Besin Komitesi ve Finansal İstikrar Komitesi üzere komitelerimizdeki çalışmalarımızı tam uyum içerisinde sürdüreceğiz.

Bu çerçevede para, maliye ve makro-ihtiyati siyasetler ortasındaki eşgüdümü daha da kuvvetlendireceğiz.