Bakan Yanık: "7 yılda toplam 39 milyon TL kaynakla 128 bin 148 yaşlıya ulaşıldı"

Bakan Yanık: “7 yılda toplam 39 milyon TL kaynakla 128 bin 148 yaşlıya ulaşıldı”

Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Yaşlanma Vizyon Dokümanı ve Yaşlı Hakları Ulusal Hareket Planı programına katıldı. Beşiktaş’ta bir otelde düzenlenen programda konuşan Bakan Yanık, yaşlılık alanında yapılan çalışmalardan ve Yaşlanma Vizyon Dokümanı ve Yaşlı Hakları Ulusal Hareket Planından bahsetti.

“Kimseyi geride bırakmadan her türlü ayrımcılığa karşı çaba etmeyi şiar edinmiş bir hükümetiz”

Programda konuşan Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Uzun vakittir üzerinde titizlikle çalıştığımız bir program. Hepimizin bildiği üzere cumhuriyetimiz 100 yıllık olgunluğuna erişirken bütün dünya da süratle yaşlanıyor. Ülkemizde de dünyadaki eğilime misal bir biçimde yaşlı nüfusumuz artıyor. Son beş yılda yüzde 22.6’lık artış oranıyla 2022 yılı itibariyle 65 yaş ve üzeri nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı yüzde 9.9’a erişti. Öteki bir deyişle ülkemizde yaklaşık her 10 şahıstan biri 65 ve üzeri yaşta. Nüfus projeksiyonlarına nazaran 2030 yılında yüzde 12.9, 2040 yılında ise yüzde 16.3’e ulaşacağını iddia ediyoruz. Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı olarak gelecekte karşılaşacağımız durumu öngörerek, çalışmalarımızı bu alanda ağırlaştırmış bulunuyoruz. Bizler hiç kimseyi geride bırakmadan kadim medeniyetimizin ve inancımızın ışığında her türlü ayrımcılığa karşı uğraş etmeyi de şiar edinmiş bir hükümetiz” dedi.

“Son 20 yılda yaşlılık alanında değerli adımlar attık”

Yaşlılık alanında yapılan çalışmalara değinen Bakan Yanık, “Son 20 yılda yaşlılık alanında da çok kıymetli adımlar attık. 2022 yılında yaşlıların hayatın çeşitli alanlarında yaşadıkları sıkıntıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi maksadıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde meclis araştırma kurulu kurulmuş ve 2023 yılı şubat ayında kurul raporu yayınlanmıştır. Raporda yaşlılık ve yaşlanma meselelerle ilgili tespitler yapılarak çok geniş kapsamlı teklifler sunulmuş, bu tekliflerdeki başlıklardan sorumlu kurum ve kuruluşlar da ayrıyeten belirlenmiştir. Yaşlı bireylerin haklarının korun geliştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik idari ve yasal düzenlemelere ait çalışmalar yapmak, tekliflerde bulunmak, yaşlı bireylerin hakları konusunda kurumlar ortası işbirliği ve uyumu sağlamak üzere çok değerli misyonları olacak yaşlı hakları izleme ve kıymetlendirme konseyi çok yakın bir vakitte teşekkül edecek. Şuranın kurulmasına ait mevzuat çalışmamızı da tamamladık, hazır hale getirdik. Bakanlığımız uyumunda çalışmalarını yürütecek olan kurum, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üst seviye temsilcileriyle üç sivil toplum kuruluşunun üyelerinden oluşacak. Alanında değerli çalışmalara imza atacağına inandığımız “Yaşlı Hakları İzleme ve Kıymetlendirme Kurulu”nun güzel olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Huzurevlerinde hizmet alan yaşlı sayılarını açıkladı

Arz odaklı hizmet anlayışımızla bütün vatandaşlarla birlikte yaşlıların da hayat standardını ve kalitesini yükseltmek için çalıştıklarını belirten Yanık, “Ülkemizdeki yaşlı bakım kuruluşlarımızı site tipi, avlu tipi ve küçük konut tipi mimariler halinde tasarlayarak yaşlılarımızın ömür standartlarını yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu alanda ileri dönük hizmet pratiklerimizi belirlerken gereksinimin artacağı öngörüsüyle hareket ediyoruz. 2002 yılında 63 resmi huzur konutunda 4 bin 952 yaşlı vatandaşımıza hizmet vermekteyken 2023 yılında Darülaceze Başkanlığı da dahil olmak üzere bakanlığımıza bağlı 169 resmi huzur konutunda 14 bin 369 yaşlımıza, 21 öteki kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin huzurevlerinde ise bin 840 yaşlımıza hizmet veriyoruz. 2002 yılında yaşlılarımıza hizmet veren 22 özel huzurevi varken bugün 2023 yılı mart ayı itibariyle bu sayı 268’e ulaştı. Özel huzurevlerinden hizmet alan yaşlı sayısı 12 bin 917” diye konuştu.

“7 yılda toplam 39 milyon lira kaynak aktarıldı”

Yaşlılık programlarına yapılan dayanakları açıklayan Yanık, “Yaşlı takviye programı YADES programımızla belediyelerimizin büyüklere yönelik hizmetlerini de ayrıyeten destekliyoruz. YADES’ ile 65 yaş üstü biyolojik, ruhsal ya da toplumsal manada bakıma muhtaçlığı olan büyüklerimizin yaşadıkları yerlerde en hoş halde bakılmalarını sağlıyoruz. 7 yılda toplam 39 milyon lira kaynak aktararak 61 farklı projeyle 87 bin 479 hanede toplam 128 bin 148 yaşlı bireye ulaşıldı. Hizmetlerimizi geliştirirken, yaşlı bireylerin ulaştıkları olgunluk seviyesiyle oluşan yeni yetenek, istek ve gereksinimlerin da elbette dikkate alıyoruz. Bu bağlamda 43 vilayette huzur konutlarımızdan hizmet alan bin 923 yaşlımıza dijital ve finansal okuryazarlık eğitimi verildi. Teknolojiye ahenk sağlamalarını kolaylaştırmak için hazırladığımız dijital bahar projesiyle 8 huzur konutumuzda 9 dijital bahar odası oluşturduk. Büyüklerimizin üniversitelerde eğitim almasına imkan sunan üçüncü yaş üniversitelerini yaygınlaştırıyoruz. Faal yaşlanma vizyonumuzla huzurevlerimizde çeşitli spor aktiflikleri de düzenliyoruz” formunda konuştu.

“6 alanında 16 maksat ve 51 hareket başlığı belirledik”

Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanı Derya Yanık aksiyon planının başlıklarını açıklayarak, “Yaşlılarımızın oluşturduğu hayat birikiminin, tecrübenin, olgunluğun genç nesillere, bilhassa çocuklarımıza aktarılması sıkıntısı bizim bu manada yaptığımız çalışmaların en temel başlıklarından birisini oluşturuyor. Münasebetiyle nesiller ortası dayanışmanın yaşlı bireylerin bilgi birikim ve tecrübelerinden yararlanarak toplumsal kalkınmaya iştiraklerinin teşvik edilmesi, toplumsal hayata öteki bireylerle birlikte iştiraklerinin güçlendirilerek kendilerini gerçekleştirmelerine imkan tanınması, her yaş için erişilebilir ortamların sağlanması, afet ve insani bakımdan acil durumlarda yaşlı bireyler açısından muhafaza ve müdahale anlayışının geliştirilmesi, yaş ayrımcılığıyla çaba edilerek yaşlı bireylerin haklarının güçlendirilmesi hedeflerine ulaşmak üzere 6 alanında 16 maksat ve 51 aksiyon başlığını belirledik” tabirlerini kullandı.

Bakan Derya Yanık konuşmasının akabinde, programa katılan 65 yaş üzeri vatandaşlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.