Balkonun mutfağa ek edilmesine ait Doç. Dr. Düzgün'den açıklama

Balkonun mutfağa ek edilmesine ait Doç. Dr. Düzgün’den açıklama

Kahramanmaraş merkezli sarsıntıların akabinde bölgede inceleme yapan Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Akın Düzgün, afette daha çok eski binaların yıkıldığını belirtti. Hasar gören ya da yıkılan binalarda hakikat mühendisliğin uygulanmadığını, materyal ve donatı kalitesinin çok düşük olduğunu belirten Doç. Dr. Düzgün, yeni yapılarda da yüklü olarak yerden kaynaklanan sorunlar tespit ettiklerini söyledi.

DEPREME DESTEKLİ YAPI İÇİN 3 AŞAMA

Türkiye’nin zelzele ülkesi olduğunu söz eden Doç. Dr. Düzgün, “Depremi engellememiz kelam konusu değil. Hasebiyle sarsıntıya karşı yapıların güçlü halde tasarlanması gerekiyor. Sarsıntıya güçlü yapıdan kastımız; hiç hasar olmayacak değil. Hasar alacak lakin temel felsefimiz; şiddetli sarsıntılarda yapıların göçmeden ayakta kalması. Sarsıntıya sağlam yapı tasarımı 3 kademeden oluşur; birincisi tasarım, ikincisi üretim, üçüncüsü kullanım evresi. Bu kademelerde dikkat edilmesi gereken konular var. 3 kademede da belirtilen kurallara ve yönetmeliklere uyulursa; meydana gelebilecek sarsıntılarda binalarımız hasar görebilir lakin can kaybını asgariye indirmiş ya da engellemiş oluruz” diye konuştu.

‘HER ETAP SIKI FORMDA DENETLENMELİ’

Tasarım etabının çok değerli olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Düzgün, “Bu etabın en değerli unsuru; taban özelliklerinin yanlışsız halde belirlenmesi. Hakikat ve düzgün yer etüt raporlarının hazırlanması gerekiyor. Yapının kullanım hedefine nazaran; yönetmeliklerde öngörülen mevzulara dikkat edip, projeler hazırlanmalı. Projeler hazırlandıktan sonra dört dörtlük uygulanması gerekiyor. Her kademesinde; herkesin yaptığı iş ölçüsünde sorumlu olması kaydı ile önemli kontrol yapılmalı. Yalnızca beton ya da donatı kontrolü değil; her evre sıkı bir formda denetlenmeli. Materyallerden numune alınıp, projedeki özellikleri sağlayıp sağlamadığının tespit edilmesi gerekiyor. En çok yapılan yanlışlardan birisi, bu; taze betona, kalıba dökülecek betona asla su katılmamalı. Mümkünse binalarımızı bitişik nizamda yapmamamız lazım. Şayet bitişik nizamda konut yapılacaksa; ortalarında yönetmeliklerde belirtilen aralıkların olması lazım. Sarsıntı bölgesinde bitişik nizamdaki binaların birbirine tesirlerinden ötürü hasar aldığını gördük” dedi.

‘İŞÇİLERİ DE EĞİTMEMİZ LAZIM’

Mümkün olduğunca deniz kumu kullanılmaması gerektiğini belirten Doç. Dr. Düzgün, “Eğer deniz kumu kullanacaksak; çok güzel biçimde yıkayıp, tuzdan ayırmamız gerekiyor. Tuz, donatılarda korozyona neden olduğu için yapının performansına tesir eden bir parametre. Her basamağında kurallara, yönetmeliklere uygun bir halde binamızı yapmamız lazım. İnşaatlarda, şantiyelerde çalışan çalışanları de eğitmemiz lazım. Alışılagelmiş kusurları engellemek için onları da eğitmemiz gerekiyor. Burada herkesin vazifesine nazaran sorumluluğu var” sözlerini kullandı.

‘BİNAYI NEMDEN KORUMAK LAZIM’

Kullanım evresine da vurgu yapan Doç. Dr. Düzgün, “Kullanım esnasında da dikkat edilmesi gereken konular var. Yer açmak için bölme duvarlarını kaldırmak, balkonu mutfağa ek etmek uygun değil. Kirişten boru geçirmek için delikler açmak uygun değil. Bina başlangıçta nasıl tasarlanmışsa; o biçimde koruma etmek lazım. Binayı nemden korumak lazım. Bunlara dikkat edersek, zelzeleye güçlü olarak tasarlanan binamız, kullanım kademesinde da sarsıntıya dayanıklılık gösterecektir” diye konuştu.