Covid aşışı olmadı işten kovuldu! Mahkemeden personele müjde

Covid aşışı olmadı işten kovuldu! Mahkemeden personele müjde

Dünyayı sarsan Covid sürecinin yankıları sürüyor. Covid aşısı olmadığı gerekçesiyle işten çıkartılan personele Bölge Adliye Mahkemesi’nden müjde geldi.

Bir şirkette Tıbbi İlaç Mümessili olarak çalışan genç, aşı solmadığı gerekçesiyle kovuldu. Hakkını aramak için İş MAhkemesi’nin kapısını çalan mağdur genç, 6331 Sayılı İş Sıhhati ve Güvenliği Kanunu’nun 4. Hususuna destek gösterilerek aşı olması için 3 gün süre verildiğini ve aşı olmadığı takdirde iş akdinin geçerli sebeple feshedileceğinin bildirildiğini, o tarihte Covid’e yakalandığını bildirdi. Aşı olması için en az üç ay geçmesi gerektiğini, bütün bunlar olmasa dahi patronun aşı olmayı mecburî tutarak aksi durumdan ötürü işten çıkarma yapmasının rastgele bir hukuksal desteğinin olmadığını öne sürdü. Karantinası biter bitmez işinin başına döndüğünü lakin iş kontratının feshedildiğini belirterek işe iadesi talep etti.

MAHKEMEDEN EMSAL KARAR

Davalı şirket avukatı ise patronun pandemi nedeni ile İnsan Kaynakları Müdürlüğü aracılığı ile tüm çalışanlarından ve davacıdan aşı yaptırmalarını talep ettiğini, davacının aşıya karşı olduğunu davalı şirketin İnsan Kaynakları Müdürüne telefon ile bildirdiğini öne sürerek davanın reddini istedi. Mahkeme, davanın kabulüne karar verdi. Davalı şirket kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi emsal nitelikte bir karara imza attı.

İŞTE FESİH NEDENİ!

Kararda şöyle denildi: “Covid-19 geçirmiş risk kümelerine 21/07/2021 tarihli genelge ile üç ay sonra aşı uygulandığı, öteki bir deyişle karantina bitiminden sonra 3 ay içerisinde aşı yapılmasının mümkün bulunmadığı belirtilmiştir. Davacının iş bu süreç içerisinde aşı olmadığı münasebeti ile işten çıkarıldığı dolayısı ile fesih sürecinin hukuka uygun yapılmadığı, bununla birlikte aşı olmadığı argüman edilen davacıya alternatif çalışma metotlarının sağlanmadığı ortadadır. Yıllık fiyatlı müsaade kullanması teklifinde bulunulmadığı, ihtar ve ihtarname dışında alternatif tahlil yollarına gidilmeksizin iş kontratının salt bu nedenle feshedildiği anlaşılmaktadır.

Her ne kadar davalı bu konuda kelamlı olarak davacıya farklı çalışma sistemlerinin önerildiğini söylemiş ise de kelamlı olarak alternatifler arandığını takviyeler evrakta kanıt de olmadığı, tüm bu nedenlerle feshin geçersiz olduğu ve işe iade kararında metot ve yasaya karşıtlık bulunmadığı değerlendirilmiştir. Birinci derece mahkemesi kararının, maddi vakıa, yol ve yasaya uygun olduğu, istinaf sebep ve münasebetinin yerinde olmadığı anlaşılmakla davalı tarafın istinaf müracaatının temelden reddine karar verilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.” Öte yandan davalı şirket avukatı kararı Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay’ın belgeyi onaması durumunda karar emsal teşkil edecek.