Dış ticaret istatistikleri aşikâr oldu

Dış ticaret istatistikleri aşikâr oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen süreksiz dış ticaret datalarına nazaran; ihracat 2023 yılı Nisan ayında, bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran %17,1 azalarak 19 milyar 331 milyon dolar, ithalat %4,8 azalarak 28 milyar 69 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Nisan devrinde ihracat %3,0 azalırken ithalat %7,1 arttı

Genel ticaret sistemine nazaran ihracat 2023 yılı Ocak-Nisan devrinde bir evvelki yılın birebir devrine nazaran %3,0 azalarak 80 milyar 869 milyon dolar, ithalat %7,1 artarak 124 milyar 313 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Nisan ayında güç eserleri ve altın hariç ihracat %17,2 azalırken ithalat %3,0 arttı

Enerji eserleri ve mali olmayan altın hariç ihracat, 2023 Nisan ayında %17,2 azalarak 21 milyar 807 milyon dolardan, 18 milyar 50 milyon dolara geriledi.

Nisan ayında güç eserleri ve mali olmayan altın hariç ithalat %3,0 artarak 21 milyar 219 milyon dolardan, 21 milyar 865 milyon dolara yükseldi.

Enerji eserleri ve mali olmayan altın hariç dış ticaret açığı Nisan ayında 3 milyar 815 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %7,2 azalarak 39 milyar 914 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kelam konusu ayda güç ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %82,6 oldu.

Dış ticaret açığı Nisan ayında %42,1 arttı

Nisan ayında dış ticaret açığı bir evvelki yılın birebir ayına nazaran %42,1 artarak 6 milyar 147 milyon dolardan, 8 milyar 738 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Nisan ayında %79,1 iken, 2023 Nisan ayında %68,9’a geriledi.

Dış ticaret açığı Ocak-Nisan devrinde %32,9 arttı

Ocak-Nisan periyodunda dış ticaret açığı %32,9 artarak 32 milyar 684 milyon dolardan, 43 milyar 444 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Nisan devrinde %71,8 iken, 2023 yılının tıpkı periyodunda %65,1’e geriledi.

Nisan ayında imalat endüstrinin toplam ihracattaki hissesi %94,8 oldu

Ekonomik faaliyetlere nazaran ihracatta, 2023 Nisan ayında imalat endüstrinin hissesi %94,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık kesiminin hissesi %3,1, madencilik ve taşocakçılığı kesiminin hissesi %1,6 oldu.

Ocak-Nisan periyodunda ekonomik faaliyetlere nazaran ihracatta imalat endüstrinin hissesi %94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık dalının hissesi %3,6, madencilik ve taşocakçılığı bölümünün hissesi %1,5 oldu.

Nisan ayında orta mallarının toplam ithalattaki hissesi %73,2 oldu

Geniş ekonomik kümeler sınıflamasına nazaran ithalatta, 2023 Nisan ayında orta mallarının hissesi %73,2, sermaye mallarının hissesi %13,9 ve tüketim mallarının hissesi %12,9 oldu.

İthalatta, 2023 Ocak-Nisan devrinde orta mallarının hissesi %76,0, sermaye mallarının hissesi %12,8 ve tüketim mallarının hissesi %11,1 oldu.

Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Nisan ayında ihracatta birinci sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 1 milyar 590 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 163 milyon dolar ile ABD, 970 milyon dolar ile Irak, 954 milyon dolar ile İtalya, 945 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. Birinci 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,1’ini oluşturdu.

Ocak-Nisan devrinde ihracatta birinci sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 7 milyar 115 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 751 milyon dolar ile ABD, 4 milyar 177 milyon dolar ile İtalya, 3 milyar 943 milyon dolar ile Rusya Federasyonu ve 3 milyar 878 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. Birinci 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,5’ini oluşturdu.

İthalatta birinci sırayı Rusya Federasyonu aldı

İthalatta Rusya Federasyonu birinci sırayı aldı. Nisan ayında Rusya Federasyonu’ndan yapılan ithalat 4 milyar 177 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 691 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 175 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 153 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 117 milyon dolar ile ABD izledi. Birinci 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %43,9’unu oluşturdu.

Ocak-Nisan devrinde ithalatta birinci sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu’ndan yapılan ithalat 17 milyar 253 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 14 milyar 136 milyon dolar ile Çin, 9 milyar 482 milyon dolar ile İsviçre, 8 milyar 757 milyon dolar ile Almanya, 4 milyar 821 milyon dolar ile ABD izledi. Birinci 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %43,8’ini oluşturdu.

Mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış seriye nazaran ihracat %4,5 azaldı

Mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış seriye nazaran; 2023 Nisan ayında bir evvelki aya nazaran ihracat %4,5, ithalat %1,0 azaldı. Takvim tesirlerinden arındırılmış seriye nazaran ise; 2023 yılı Nisan ayında bir evvelki yılın birebir ayına nazaran ihracat %9,6 azalırken, ithalat %1,1 arttı.

Yüksek teknolojili eserlerin imalat sanayi ihracatı içindeki hissesi %4,0 oldu

Teknoloji yoğunluğuna nazaran dış ticaret bilgileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi eserlerini kapsamaktadır. Nisan ayında ISIC Rev.4’e nazaran imalat sanayi eserlerinin toplam ihracattaki hissesi %94,8’dir. Yüksek teknoloji eserlerinin imalat sanayi eserleri ihracatı içindeki hissesi %4,0’dır. Ocak-Nisan periyodunda ISIC Rev.4’e nazaran imalat sanayi eserlerinin toplam ihracattaki hissesi %94,5’tir. Ocak-Nisan devrinde yüksek teknoloji eserlerinin imalat sanayi eserleri ihracatı içindeki hissesi %3,7’dir.

Nisan ayında imalat sanayi eserlerinin toplam ithalattaki hissesi %80,0’dır. Yüksek teknoloji eserlerinin imalat sanayi eserleri ithalatı içindeki hissesi %10,7’dir. Ocak-Nisan devrinde imalat sanayi eserlerinin toplam ithalattaki hissesi %77,4’tür. Ocak-Nisan devrinde yüksek teknoloji eserlerinin imalat sanayi eserleri ithalatı içindeki hissesi %10,3’tür.

Özel ticaret sistemine nazaran ihracat 2023 yılı Nisan ayında 17 milyar 706 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine nazaran, 2023 yılı Nisan ayında, ihracat bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran %19,6 azalarak 17 milyar 706 milyon dolar, ithalat %10,1 azalarak 25 milyar 888 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Nisan ayında dış ticaret açığı %20,6 artarak 6 milyar 782 milyon dolardan, 8 milyar 182 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Nisan ayında %76,5 iken, 2023 Nisan ayında %68,4’e geriledi.

İhracat 2023 yılı Ocak-Nisan devrinde 73 milyar 829 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine nazaran ihracat, 2023 yılı Ocak-Nisan devrinde, bir evvelki yılın birebir periyoduna nazaran %6,1 azalarak 73 milyar 829 milyon dolar, ithalat %4,6 artarak 116 milyar 948 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Nisan periyodunda dış ticaret açığı %30,2 artarak 33 milyar 127 milyon dolardan, 43 milyar 120 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Nisan devrinde %70,4 iken, 2023 yılının birebir devrinde %63,1’e geriledi.