Et ve Süt Kurumu'nu taklit eden firmalara ceza

Et ve Süt Kurumu’nu taklit eden firmalara ceza

Et ve Süt Kurumu’nu taklit eden tabelalarla mağaza açan kuruluşlara Ticaret Bakanlığı Ceza kesti. Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Konseyi 206 adet belgeyi karar bağladı. Konsey tarafından yapılan görüş ve değerlendirmeler sonucunda kendisini Et ve Süt Kurumu olarak tanıtan kasap işletmeliyle ilgili olarak toplam da 7.140.604 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Bakanlığımız bünyesinde bulunan Reklam Heyeti tarafından 11.04.2023 tarihinde gerçekleştirilen 332 sayılı toplantıda gündeme alınan 206 adet belge karara bağlanmıştır. Heyet tarafından yapılan görüş ve değerlendirmeler sonucunda 190 adet evrakın mevzuata ters olduğuna ve toplam da 7.140.604-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Diğer taraftan, Heyetin bu ayki toplantısının ana gündem başlıklarından birisi de son devirde gerek basına yansıyan haberlerde gerekse de Bakanlığımıza ulaşan müracaatlarda dikkat çeken, ülkemizde faaliyet gösteren birtakım kasap işletmelerinin “Et Balık Kasabı”, “Et Balık K.”, “Et Balık İl/İlçe Adı”, “Et Balık Tanzim” üzere isimlerle iktisadi devlet teşekkülü olan Et ve Süt Kurumu; toplum nezdinde bilinen eski ismiyle Et ve Balık Kurumu’nun unvanını ve logosunu taklit eder nitelikte isim ve tanıtım görselleriyle faaliyet gösteren işletmelerin tanıtımları olmuştur.

Bakanlığımızca mevzuya ait yapılan ön inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, ülke genelinde türlü vilayetlerde misal isim ve logolarla faaliyet yürüten işletmelerin bulunduğunun görülmesi üzerine 81 vilayetimizdeki Ticaret Vilayet Müdürlükleri tarafından bulundukları vilayet mülki yönetim hudutları içerisinde mezkûr duruma ait inceleme ve kontroller gerçekleştirilmiştir. Bahse mevzu konuya misal mahiyette satış ve tanıtım faaliyeti yürüten işletmelere yönelik tespit tutanakları düzenlenerek bilgi, evrak ve savunmaları alınmış; incelemeleri tamamlanan evraklar hakkında Şura tarafından idari yaptırımlar tesis edilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Reklam Kurulunca yapılan incelemeler sonucunda, bahse mevzu işletmeler tarafından gerçekleştirilen tanıtımlarla ilgili olarak, Et ve Süt Kurumunun prestijinden haksız yararlanılmak suretiyle tüketicilerin inancının berbata kullanıldığı ve bu nedenle tüketicilerin deneyim ve bilgi eksikliklerinin istismar edildiği gerekçesiyle; Şura gündeminde görüşülen kelam konusu işletmelere 1.110.432-TL idari para ve anılan tanıtımların durdurulması cezaları tesis edilmesine karar verilmiştir.

Öte yandan, tüketicilerimizi aldatıcı ve aldatıcı olan tanıtımlar Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmekte; gerek vilayetlerden gelen şikâyet müracaatları ve kontrol tutanakları, gerekse basına ve toplumsal medya mecralarına yansıyan emsal faaliyetler titizlikle takip edilmektedir. Reklam Kurulu’nun Mayıs ayı toplantısında Bakanlığımıza ulaşan belgeler hakkında inceleme ve değerlendirmeler devam edecektir.”