Faiz değişmedi

Faiz değişmedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Siyaseti Heyeti, siyaset faizinin yüzde 8.5 seviyesinde sabit tutulmasına karar verdi. TCMB’den yapılan açıklamada, Para Siyaseti Kurulu’nun siyaset faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8.5 seviyesinde sabit tutulmasına karar verdiği bildirildi. Açıklamada, yakın devirde iktisadi faaliyete ait açıklanan dataların kestirim edilenden daha olumlu düzeylerde gerçekleşmesine karşın, jeopolitik risklerin ve faiz artışlarının da tesiriyle gelişmiş ülke ekonomilerinde resesyon kaygılarının sürdüğü ve birbirini takip eden banka iflaslarının tetiklediği finansal istikrarı tehdit eden şartların oluştuğu belirtilerek, “Türkiye’nin geliştirdiği stratejik nitelikte tahlil araçları sayesinde temel besin başta olmak üzere birtakım bölümlerdeki arz kısıtlarının olumsuz tesirleri azaltılmış olsa da memleketler arası ölçekte üretici ve tüketici enflasyonu yüksek düzeylerini sürdürmektedir. Yüksek global enflasyonun, enflasyon beklentileri ve memleketler arası finansal piyasalar üzerindeki tesirleri yakından izlenmektedir” denildi.

İyileşme sürüyor

Uygulanan bütüncül siyasetlerin dayanağıyla enflasyon düzeyinde ve eğiliminde iyileşmelerin devam ettiği, zelzelenin yol açtığı arz-talep dengesizliklerinin enflasyon üzerindeki tesirlerinin de yakından izlendiği belirtilerek, şöyle denildi:

“Sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal şartların destekleyici olması zelzele sonrasında daha da değerli hale gelmiştir. Bu çerçevede konsey, siyaset faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. Konsey, para siyaseti duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak zelzele sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için kâfi olduğu görüşündedir. Zelzelenin 2023 yılının birinci yarısındaki tesirleri yakından takip edilmektedir. TCMB, fiyat istikrarı temel maksadı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 amacına ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. TCMB, fiyat istikrarının kalıcı ve sürdürülebilir bir formda kurumsallaşması için ‘Liralaşma Stratejisi’ni tüm ögeleriyle uygulayacaktır.”

‘Bankacılık siyaset üstü’

Sermaye Piyasası Şurası (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB), son devirde kimi basın yayın organlarında ve toplumsal medyada yer alan bankacılık kesimi ve sermaye piyasalarına yönelik savlara ait eş vakitli açıklama yaptı. TBB’den yapılan açıklamada, bankacılık bölümünün tüm yükümlülüklerini karşılayabilecek güçte olduğu vurgulandı. Bankacılıkla ilgili hususların “siyaset üstü” tutulması gerektiğinin altı çizilirken, bölümün güvenirliliğine ziyan verecek ve gerçeği yansıtmayan açıklamalara prestij edilmemesi istendi. BDDK’dan yapılan açıklamada ise bankacılık mevzuatı çerçevesinde açıkça hata teşkil eden kelam konusu açıklamalar ve bunları yayanlarla ilgili yasal süreç başlatılacağı belirtildi. SPK açıklamasında ise Borsa İstanbul’da süreç gören şirketlere yönelik açıklamalara reaksiyon gösterildi. “Uluslararası piyasalara tam entegre olan sermaye piyasamız muteber, şeffaf, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işlemektedir” denildi. Sermaye piyasasının itimat ve istikrarını bozacak açıklama ve süreçlere karşı cezai ve idari yaptırım uygulanacağı vurgulandı.