Hatay’ın yine inşası için ‘YAP’

Hatay’ın yine inşası için ‘YAP’

ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul  – Hatay’ın tekrar inşası sürecinde kentin çok kültürlü yapısının korunabilmesi ve kent tekrar ayağa kaldırılırken bilimsel dataların ışığında yürünebilmesine takviye olmak için Yine Antakya Platformu (YAP) kuruldu. Platformun kuruluş gayesini kendisi de Hatay Antakyalı olan, platformun kurucu lideri Prof. Dr. Gazi Huri’den dinledik. 

Prof. Dr. Huri, Milliyet aracılığıyla Hatay’ın inşası sürecinde yapılacak çalışmaları şöyle anlattı: 

“İnsan ögesini temel öncelik alarak, Antakya’nın sosyokültürel mirasının devamını sağlamak üzere projeler geliştiren, öteki STK’lar, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içerisinde olan, fiilen yahut gönül bağı ile Hataylı şahısların oluşturduğu dernek statüsünde bir platformuz. YAP; açık, şeffaf, net ve sağlam, siyasetler üstü bir insiyatif. Bizler, Hatay kültürü ile yoğrulmuş, enerjik, dinamik ve yardımsever bireyleriz ve kültürümüzün sahip olduğu dinamikler üzere bütün dinleri, lisanları, ırkları platformumuzda toplayan ve kucaklayan, Hatay için ahenk içinde çalışan bir grubuz. Hatay sevdalısı sayısız gönüllümüz ile alandayız.” 

5 ana komisyon 

“Misyonumuz, Hataylıların sosyokültürel kıymetlerini korumak ve Antakya’yı ruhuna sadık kalarak yine onarmak. Antakya’nın sarsıntı öncesi haline kavuşmasını destekleyen kitleler, bunun için oluşturulacak projelerde iş birliği yapmak isteyen proje sahibi STK’lar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile Antakya’yı mirasına uygun bir halde onarıp, insanları sıhhatine kavuşturmak ve göç etmek zorunda kalan Antakyalılar ile Antakya’yı tekrar buluşturmak kısaca bildiğimiz biçimi ile Antakya’ya yine kavuşma sağlamaya çalışıyoruz. Çok sesli, eşitlikçi, yerli, kapsayıcı ve işbirlikçi bir dernek YAP’ın, milletlerarası saygın sivil toplum kuruluşlarında da misyonları olan, aktif ve liyakatli bireylerden oluşan beş ana komitesi bulunuyor. Bunlar; Hatay Kültürel Mirasları Müdafaa Komitesi, Tarım ve Gastronomi Komitesi, Sıhhat Komitesi, Eğitim ve Burslar Komitesi ve Mahallî Kalkındırma Komitesi. Her komite kendi içerisinde projelerle devamlılığını sürdürerek topluma ve Hatay’a katma pahası yüksek teşebbüslerde bulunacak.” 

‘Amaç göçü engellemek’ 

“YAP olarak, erken periyotta Hatay’dan göçü engelleme, orta devirde ise Hatay’a aksine göçü teşvik etme gayreti içerisindeyiz. Bu gaye ile birinci etapta sıhhat, eğitim ve tarım bahislerinde projelerimize öncelik verdik. Yine Antakya Platformu’nun, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) takviyesi ile hazırladığı Gezici Sıhhat Taraması Aracı (GSTA) ‘Hipokrat projesi’ çok yakında hayata geçecek. Projenin kapsamı Hatay ve Hatay’ın kırsal alanında sıhhat hizmetlerine ulaşmada zahmet çeken çocuk, genç, bayan, yaşlı, engelli, yatağa bağımlı dezavantajlı kümeler başta olmak üzere tüm Hatay sakinlerine nizamlı sıhhat taraması yapacak bir gezici sıhhat tarama aracı temin edilmesi ekseninde kuruldu. Böylelikle erken teşhis ve hami sıhhat hizmeti verilen, zelzeleden etkilenen vatandaşlarımızın sağlıklı bir ömür sürmelerine dayanak vermiş olacağız. Ayrıyeten, Samandağ ilçesi merkezli bir ilköğrenim okulumuzda kurulmuş etüt çadırlarının uygunlaştırılması ve memleketler arası dayanaklar ile çocuklar için bilgisayar laboratuvarı kurma projesini hayat geçiriyoruz. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği’nin Hatay’da lokal üreticiyi destekleyen tarım odaklı proje davetleri yakından takip edilmekte ve bölgemize katma kıymet sağlayacak projelerin hayata geçirilmesini sağlamayı planlıyoruz. İnsanlık tarihinde görülen en büyük yıkımlardan biri olsa da, tekrar kalkacağımıza inancımız tam.”