İklime hassas şirketler için işte yol haritası

İklime hassas şirketler için işte yol haritası

SERVET YILDIRIM – Memnuniyetle söyleyebiliriz ki; iklim değişikliğinin gelecekte yaratacağı finansal ve toplumsal sonuçlar şirketlerin, yatırımcıların ve siyaset yapıcıların sorunu haline geldi; ya da gelmeye başladı. Dünyanın önde gelen şirketlerinin büyük bir çoğunluğu iklim değişikliğinin olumsuz tesirlerine maruz kalacaklarının farkındalar. Ve bu nedenle buna yönelik çalışmalar yapmaya başladılar.

Söz konusu olan iklim değişikliği olunca herkes dönüp kendisine bakmaya başladı. Zira çok sayıda şirket yüksek risk taşıyan fizikî varlıklara sahip. Bu varlıkların iklim değişikliğinden etkilenmemesi mümkün değil.

Bir yandan da düzenleyici otoritelerden artan bir formda gelen baskılar var. Bu baskılar da şirketleri iklim ve sürdürülebilirlik hususlarında aksiyon almaya zorluyor.

Mesele yalnızca risklerden ve mevzuatın getirdiği zorunluluklardan ibaret değil. Aslında düşük karbonlu, sürdürülebilir ve adil bir geleceğe geçiş hem şirketler hem de yatırımcılar için değerli fırsatları da beraberinde getiriyor. Hem maliyet hem de repütasyon manasında şirketler için cazibe yaratacak ögeler var.

Bu nedenle bu dönüştürücü fırsatlardan da yararlanmak için şirketlerin tek yapması gereken ESG (Çevresel, Toplumsal ve Yönetişim) faktörlerini yatırım ve operasyon süreçlerine entegre etmek.

Bunun için de öncelikle karşı karşıya olunan ESG risklerinin tespit edilmesi gerekiyor.

3 evrede ne yapılabilir?

Geçenlerde kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor’s’un bu mevzuda hazırladığı infografiği görmüştüm. Temel sürdürülebilirlik zekasıyla başarılı bir iklim entegrasyonunu benimseme konusunda atılması gereken adımları gösteriyordu. Burada gösterilen yol aslında yalnızca yatırımcılar değil, yatırım yapılan şirketler için de bir yol haritası olarak görülebilir. Ondan da faydalanarak şirketlerin önündeki üç basamaklı yol haritasını kabaca şöyle görmek mümkün:

1-) Yatırımlardan, varlıklardan ve operasyonlardan kaynaklanan çevresel ve iklim risklerinin kıymetlendirilmesi gerekiyor. Bu kapsamda genel karbon azaltım amaçları belirlenecek. Şirketlerin mevcut sera gazı emisyonlarını görmek ve emisyon azaltımına yönelik bilim temelli gayeler belirlemek için karbon ayak izleri ölçülecek.

2-) Paris Mutabakatı amaçlarıyla ahengini takip etmek gerekiyor. Şirketlerin dünyayla ahengi belirlendikten sonra global maksatlara bir takvim dahilinde ulaşmak için gereken azaltmaların büyüklüğü belirlenecek.

3-) Risk senaryolarını ve geçiş yollarını hazırlamak lazım. Bu halde net sıfır fırsatları da optimize edilecektir. Burada şirketin gelecekteki karbon fiyatlarını absorbe etme kapasitesinin de gerilim testine tabi tutulması gerekiyor. Yakında herkesin karşı karşıya kalacağı karbon fiyatlandırmasından kaynaklanan mümkün yarar ve maliyetleri anlayın. Varlıkların iklimle ilgili fizikî risklere maruz kalmasını değerlendirin. İklim senaryolarını finansal performansın bir modülü olarak görmeye başlayın. Yani entegre raporlama anlayışına geçin.

Şeffaf olun ve iklim stratejisini raporlayın. İklimle ilgili finansal risk ve fırsatları ölçümlendirin ve iş paydaşlarıyla paylaşarak, belirlediğiniz metrikler çerçevesinde aksiyona dönüştürün.

Kısacası, şirketlerin ve onları yönetenlerin iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik mevzularında daha şuurlu olmaları ve elzem kararları almalarının gerektiği bir periyoda giriyoruz. Hatta girdik bile. Şayet emeliniz bedel yaratmak ise bundan kaçış yok. Böylelikle düzgün bir finansal performansın yanı sıra çevresel ve toplumsal tesirleri de dikkate alan sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkıda bulunabilirsiniz.