‘İstismar istismardır, kolay ve niteliklisi olmaz’

‘İstismar istismardır, kolay ve niteliklisi olmaz’

ÖNDER YILMAZ Ankara – Komite raporunda özetle şu tespit ve teklifler yer aldı:

Çocukların sıhhat hizmetlerinden faydalanmasının engellenmesi çocukların sıhhat ihmalidir ve ölümcül sonuçları olabilir. Bu nedenle aşı reddi, sıhhat izlemi reddi, tarama testlerinin yapılmasına pürüz olma üzere durumlarla çaba edebilmek için yasal altyapı güçlendirilmeli.

Okul öncesinden başlamak üzere her bir çocuğa yönelik “hayır deme becerisi”, “güvenli mesafe”, “mahremiyet”, “güvenli ilişkiler”, “iyi dokunuş-kötü dokunuş” eksenli eğitimler yaygınlaştırılmalı.

Adli sonları içerisinde çocuk izlem merkezi bulunmayan Cumhuriyet savcılarının kendi evraklarında soruşturma süreçlerini yürütebilmeleri için çocuk izlem merkezlerine SEGBİS kurulması sağlanmalı.

Tedbir mahkemeleri

Çocuğun ikincil örselenmesinin önlenmesi hedefiyle kural olarak tabirinin bir sefer alınmasına yönelik siyaset ve uygulamalar güçlendirilmeli. Çocuk Adalet Merkezleri yaygınlaştırılmalı. Ülke genelinde çocuk mahkemelerinin sayısı artırılmalı.

Çocuklarla ilgili isimli süreçler hızlandırılmalı, fail ile karşılaşmaması için önlemler güçlendirilmeli. İsimli Tıp Kurumu’nca mağdur, fail ya da şahidin çocuk olduğu evraklara öncelik verilmeli.

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamında zarurî müdafii atandığı vakit, ikincil örselenmesinin önüne geçilmesi için tayin olan avukata karakola varması için bir mühlet sınırlaması getirilmeli. CMK’da düzenleme yapılarak toplumsal inceleme raporu ve aksiyonun tüzel mana ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı istikametinde düzenlenen raporların alınmaması iddianamenin iade sebebi sayılmalı.

CMK’nın 236’ncı unsuru ile çocuk izlem merkezlerinde sırf “nitelikli cinsel istismar” kabahatinden mağdur olan çocukların beyanlarının alınması mecburî tutulduğundan, unsurda değişiklik yapılarak çocuklar tarafından kolay yahut nitelikli cinsel istismar ayrımı kaldırılarak, çocuklara yönelik tüm cinsel istismar aksiyonlarında çocuk izlem merkezlerinde muayene ve beyan süreçlerinin yerine getirilmesi sağlanmalı. CMK 236’ıncı husustaki “merkez ve özel ortam” tabiri açılarak, merkezlerin çocuk izlem merkezi, özel ortamların isimli görüşme odası olduğu belirtilmeli.