Mahkemeye ‘Tat Kuleler yıkılabilir’ başvurusu

Mahkemeye ‘Tat Kuleler yıkılabilir’ başvurusu

ELİF ALTIN İstanbul – Tatlıcılar’ın 23 Şubat 2023’te İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne sunduğu müracaat dilekçelerinde, Uğur ve Nurten Tatlıcı’nın, 2/8 payına sahip olduğu Tat Towers’ın muhtemel bir sarsıntıda yıkılması halinde büyük can ve mal kayıplarına ve ana arterlerin tıkanmasına yol açabileceğinden, müşterek malik ve mirasçı olarak binanın yüzde 79’una sahip olan Uğur Tatlıcı ve Nurten Tatlıcı’nın, 1 milyar doları aşkın (07.03.2023 tarihi itibariyle yaklaşık 19 milyar Türk Lirası) çok büyük maddi ziyana uğrayacaklarını bilmelerine karşın, hazırlanacak bilimsel bilgilere dayalı raporu inceledikten sonra binanın yıkılabileceğinin şuurunda oldukları tabir edildi. 

Sorumlulukları yok 

Dilekçede, şu görüşlere yer verildi: 

“Tat Towers’ın merkezi ve ana arter üzerindeki pozisyonunu da dikkate alarak, mümkün bir zelzelede Tat Towers’ın kısmen yahut büsbütün yıkılarak can kaybına neden olma riskini müvekkillerim Uğur ve Nurten Tatlıcı hiçbir formda almak istememektedirler. 8 Aralık 2021 tarihindeki eksper tespitlerin sonucunda, muhtemelen metro altyapı çalışmalarından ötürü, yer katları basan atık suyun yükselmesi sonucunda elektrik kablolarına vermiş olduğu hasardan ötürü kameralar ile monitörlerin çalışmadığı…’ formunda tespitlerde bulunulmuştur. Tarafımızdan, Tat Towers isimli taşınmazın bodrum katlarında meydana gelen su birikintisinin sebeplerinin acele incelenerek, önlenmesi ve bu duruma metro çalışmasının sebebiyet vermesi halinde yüklenici firmalar ve işin sahibi ve varsa öbür sorumlular hakkında, kelam konusu taşınmazın üretimi ile ilgili saklı bir ayıp var ise yüklenici şirket hakkında gerekli yasal yollara müracaat edilmesi’ talep edilmiştir.” 

Hasarlı çıkarsa yıkılsın 

“İBB tarafından yapılacak sarsıntı dayanıklılık tespiti sonucunda, binanın sarsıntı güvenliği açısından önemli ve onarılamaz tehlike arz ettiği istikametinde genel kabul görmüş teknik datalara dayalı gerekçeli rapor çıkarsa, Tat Towers’ın zelzelede yıkılması halinde büyük can ve mal kayıplarına ve ana arterlerin tıkanmasına yol açabileceğinden, müşterek malik ve mirasçı olarak binanın yüzde 79’una sahip olan müvekkillerim Uğur Tatlıcı ve Nurten Tatlıcı, çok büyük maddi ziyana uğrayacaklarını bilmelerine karşın Tat Towers’ın yıkılmasını talep etmektedirler. Sonuç olarak değerli pozisyonu nedeniyle öncelik tanınarak Tat Towers isimli üstte tapu bilgileri verilen binada acil zelzele incelemesi yapılmasını kıymetle talep ederiz.”