Sarsıntı bölgesinde gaz ve elektrik borçları silinecek

Sarsıntı bölgesinde gaz ve elektrik borçları silinecek

Resmi Gazete’de yayımlanan Güç ve Natürel Kaynaklar Bakanlığı bildirisine nazaran, 6 Şubat 2023 öncesinde tahakkuk etmiş lakin tahsilatı gerçekleştirilmemiş son fatura ile varsa daha evvelki periyotlara ait ödenmemiş tüketim faturaları, terkin edilecek. Bu kapsamda, misyonlu tedarik ve doğalgaz dağıtım şirketleri ile organize sanayi bölgeleri, konut yahut işyerlerine ait ilgili bakanlıkların ünitelerinden edindikleri hasar durum bilgilerine nazaran tüketim masrafları terkin kapsamına alınacak tüketim yerlerini belirleyecek ve Güç Piyasası Düzenleme Kurumu’na göndererek, silinen borç meblağını geri alacak. Şirketler, feshedilen yahut sonlandırılan kontratlar uyarınca aldıkları teminat bedellerini de tüketiciye yahut varislerine iade edecek. Düzenleme kapsamında silinen borçlar için tüketicilere, “borçların bakanlık bütçesinden karşılandığı” istikametinde bilgi verilecek. Yasal olmayan yollarla yapılan kaçak elektrik ve doğalgaz tüketimleri ile kamu hukukî kişiliğini haiz aboneler ve genel aydınlatma aboneleri ise bildirim kapsamı dışında kalacak. Kamu ve genel aydınlatma abonelerinde de borç silme geçerli olmayacak.