Sürdürülebilir tarım için ‘akıllı’ adım kaide

Sürdürülebilir tarım için ‘akıllı’ adım kaide

AYLİN RANA AYDİN – Sürdürülebilir tarıma yönelik açıklamalarda bulunan AKİTEK Proje Yürütücüsü Dr. Barış Samim Nesimioğlu, sürdürülebilir tarımın en kıymetli emellerinden bir adedinin verimliliğin artmasının sağlanması yanında, tarım yapılan tarlaya ve etrafa verilen ziyanların azaltılması ile su kaynaklarının çok daha verimli kullanılması olduğunu belirterek, “Tarım 4.0 kapsamında AKİTEK’te geliştirilecek olan projeler ile muhtaçlık olan alana daha az oranda, daha tesirli ilaçlama yapılabilecek ve münasebetiyle ilaçlı hususun toprağa bulaşması engellenebilecektir. Ayrıyeten, global ısınma, iklim değişikliği üzere nedenler kuraklığın artmasına ve azalan yağışlarla birlikte yer altı su kaynaklarının süratle tükenmesine sebep olmaktadır” dedi.

Yüzde 70’i tarımdan

Tarımda su kullanımının toplam su tüketiminin yaklaşık yüzde 70’ine tekabül ettiğini kaydeden Nesimioğlu, “Günümüz dünyasında, yetersiz yağışlarla birlikte gelen kuraklık, çiftçimizin gayret etmesi gereken en değerli meselelerin başında gelmektedir. Uygun bitkinin uygun bölgede üretilmesinin yanında, gelişmiş sulama tekniklerinin kullanıldığı bir yerde değerli oranlarda su tasarrufuna gitmek mümkün gözükmektedir. Tarlanın suya olan muhtaçlığının takip edilmesinin yanında bitkinin sıhhati hakkında bilgiler sunan GPS, drone imajları ile geçmiş yıllara ilişkin yağış dataları ve hasat kayıtlarının gelişmiş yapay zekâ modülü ile tahlil edildiği akıllı tarım teknolojileri daha sürdürülebilir sulama yapmaya imkan sağlayacaktır” tabirlerini kullandı. Bu kapsamda AKİTEK olarak dal ve akademisyenlerle birlikte projeler geliştirerek tahliller üreteceklerinin de altını çizen Nesimioğlu, “Halihazırda, KOBİ’ler ile yaptığımız pilot projelerden bir tanesi daha verimli sulama yapmak için bir araç olarak kullanılabilecektir” dedi.

Girdi maliyetleri

AKİTEK Teknik Önderi Doç. Dr. Hulusi Açıkgöz ise, yapay zekadaki gelişmelerden tarım makinelerinin de etkilendiğini lisana getirdi. Yapay zekâ modüllerinin sensör, data sürece üniteleri üzere donanımlarla desteklenen toprak sürece, ekim-dikim, ilaçlama üzere tarım robotları daha hassas bir formda yapılabildiğini belirten Açıkgöz, “Nesnelerin interneti ve büyük bilgi sürece kapasitesi yüksek olan yapay zekâ modülleri ile donatılmış tarım aletleri ile randıman iddiası yapılabilmekte, nereye ne vakit ne kadar ilaçlama yahut gübreleme yapılması gerektiğine otonom olarak karar verilebilmektedir. Bu sayede, çiftçi kaynaklı yanılgılar en aza indirilerek ziraî randıman artmaktadır” dedi. Çeşitli algılayıcılar ile elde edilen ziraî bilgilerin yapay zekâ ile işlendiği bir sistem sayesinde çiftçinin tarlasını ne vakit, hangi sıklıkta sulayacağına, ilaçlayacağına ve gübreleyeceğini karar vererek girdi maliyetlerinde tasarruf edileceğini söyleyen Açıkgöz, şöyle konuştu: “Geleceğin tarım uygulamalarını şu halde söz edebiliriz: Barındırdıkları sensörler vasıtasıyla etrafını algılayabilen, elde ettikleri dataları gelişmiş yapay zekâ tabanlı işlemciler sayesinde anlamlandırabilen ve daha yüksek randıman, az lakin daha verimli su/ilaç/gübre kullanımı sağlayacak biçimde harekete dönüştürebilen tüm uygulamalar geleceğin tarım uygulamalarında yer alacaktır. Yapay zekâ ile desteklenmiş, yeni jenerasyon haberleşme teknolojileri, bulut bilişim, büyük bilgi üzere teknolojiler toprak sürece, ilaçlama, sulama, ekim ve hasat üzere mevzularda gelecek vaat etmektedir.”