TCMB Lideri Kavcıoğlu'ndan kıymetli açıklamalar

TCMB Lideri Kavcıoğlu’ndan kıymetli açıklamalar

TCMB Lideri Şahap Kavcıoğlu açıklamasında şu tabirleri kullandı: “Yükselen enflasyon fiyatların gerilemesiyle birlikte global çapta aşağı taraflı yönelim belirlemiştir. Global enflasyondaki üst taraflı riskler canlı tutuluyor. Küresel çekirdek enflasyondaki düşüş daha yavaş gerçekleşiyor. Bankacılıktaki sorunlar gelişmiş ülkelerde meselelere yol açmıştır.

Gelişmiş ülke merkez bankalarının sağladığı likidite takviyeleri nedeniyle bilanço büyüklüklerindeki düşüş eğilimi sekteye uğradı. Türk bankacılık sistemi inançlı ve sağlam görünümünü sürdürmektedir. Faal ve öz kaynak karlılığı, likit varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri karşılama oranını da içeren kriterler bankacılık dalının sağlamlığını teyit etmektedir.

Uluslararası kuruluşların yayınladığı bilgilere nazaran ülkemiz 2022 yılında G20 ve OECD ülkeleri ortasında üst sıralarda yer almaktadır. Milletlerarası refah karşılaştırmalarında gerçek ölçüt olan satın almaya bakıldığında Türkiye kişi başına düşen gelirle gelişmiş ülkelere yakınsamaktadır. Ülkemiz yüksek büyümesini verimlilik artışıyla bir ortada ilerletmeyi başarmıştır. 2023 yılı Ocak ayında sanayi üretiminde güçlenme sürmüştür.

Son devirde bankacılık dalı kaynaklı ıstıraplar gelişmiş ülkelerde finansal risklerin artmasına yol açtı.

Gelişmiş ülke merkez bankalarının sağladığı likidite dayanakları nedeniyle bilanço büyüklüklerindeki düşüş eğilimi sekteye uğradı.

TÜRK BANKACILIK KESİMİ İNANÇLI VE SAĞLAM GÖRÜNÜMÜNÜ SÜRDÜRÜYOR”

Türkiye iktisadına ait gelişmelerden bahsedecek olursak yatırım istihdam ve ihracat gelişmeleriyle net bir formda görülmektedir. Türk bankacılık dalı inançlı ve sağlam görünümünü sürdürüyor. Türkiye iktisadı global ölçekten  en yüksek büyüme oranını almıştır. Türkiye’de çalışan başına katma kıymet artışıyla da öne çıkmıştır.

Ülkemiz yüksek büyümesini verimlilik artışıyla bir ortada ilerletmeyi başarmıştır. Satın alma gücü paritesiyle bakıldığında Türkiye iktisadı kişi başına düşen ulusal gelirde gelişmiş ülke düzeylerine güçlü formda yakınsamaktadır.

“EKONOMİMİZİN DAYANIKLILIĞI VE DİNAMİZMİNİN BİR GÖSTERGESİDİR”

Tarihimizdeki en büyük felaketlerden birinin yaşandığı birinci çeyrekte sanayi üretiminin nispeten yatay seyretmesi ekonomimizin dayanıklılığı ve dinamizminin bir göstergesidir.

“TOPLAM İHRACATIMIZ ZELZELE ÖNCESİ DÜZEYİNE ULAŞMIŞTIR”

Yaşanılan sarsıntı felaketinin Türkiye iktisadı üzerindeki tesirleri kapsamlı olarak kıymetlendirilmektedir. Yüksek frekanslı bilgiler gerek ülke genelinde gerekse afet bölgesindeki toparlanmanın süratli bir halde gerçekleştiğini göstermektedir. Toplam ihracatımız zelzele öncesi düzeyine ulaşmıştır.

 

“GÜÇLÜ BİR TOPARLANMA EĞİLİMİNE İŞARET ETMEKTEDİR”

Afet bölgesindeki tüketim harcamalarına ait öncü göstergeler yakın vakitte zelzele öncesi düzeylerini aşmıştır, bu durum zelzele bölgesinde hayli güçlü bir toparlanma eğilimine işaret etmektedir