Trafikte telefonla konuşma cezasına mahkemeden 'delil yok' iptali

Trafikte telefonla konuşma cezasına mahkemeden ‘delil yok’ iptali

Gaziantep’te avukat İmam Akgün Çuhadaroğlu, geçen yıl ekim ayında meskenine gelen tebligat ile 21 Eylül 2022 tarihinde arabasıyla trafikte ilerlerken cep telefonu ile görüşme yaparak kural ihlali yaptığı gerekçesiyle 427 lira idari para cezası kesildiğini öğrendi. Ceza makbuzunda telefon ile görüşme yaptığını gösteren rastgele bir görsel bulunmaması üzerine Çuhadaroğlu, cezanın iptali için 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’ne itirazda bulundu.

Söz konusu tarihte arabasını kullanmış olabileceğini fakat telefonla görüşme yapmadığını ve ceza tutanağında da rastgele bir görsel bulunmadığını belirten Çuhadaroğlu’nun müracaatının akabinde Sulh Ceza Hakimliği inceleme başlattı. Emniyet Müdürlüğü’nden de cezaya ait bilgi ve evrakları talep eden hakimlik, cezanın fahri trafik müfettişinin bildirmesi üzerine kesildiğini saptadı. Yapılan kıymetlendirme sonunda hakimlik, kabahati belgeleyen rastgele bir fotoğraf yahut kamera kaydının ibraz edilememesinin keyfiliğe yol açabileceği üzere yanlış kaydedilebilecek plakaya ceza kesilmiş olabileceğini göz önünde tutarak kanıt yetersizliği nedeniyle cezanın iptal edilerek kaldırılmasına karar verdi.

‘SOMUT KANITI OLMAYAN CEZALAR İTİRAZ İLE İPTAL EDİLİR’

Kararın kendisine bildirisi ile cezanın kaldırıldığını öğrenen Çuhadaroğlu, vatandaşların da benzeri durumlarda yasal yollara başvurmasını istedi. Hukukî olarak somut kanıta dayanmayan cezaların iptalinin mahkemelerce kabul edildiğini belirten Çuhadaroğlu, şöyle konuştu:

Geçen yıl eylül ayında aracımla seyir halinde iken telefon ile konuştuğum münasebeti ile hakkımda idari para cezası yani trafik cezası kesildiğini öğrendim. Ceza tutanağında rastgele bir görsel kanıt olmadığını görünce, yasal mühlet içerisinde itiraz hakkımı kulandım. İtiraz münasebetlerimde; rastgele bir görsel görüntü kaydı olmadığını yani somut bir kanıta dayanmadığını bunun da keyfilik olduğunu lisana getirdim. Münasebetiyle bu cezanın haksız ve hukuka muhalif somut kanıtlarla pekiştirilmediğinden cezanın iptal edilmesini talep ettim. Mahkeme bu talebimi dikkate alarak bunun haksız bir ceza olduğuna karar vererek itirazımı kabul etti. Sonuç olarak mahkeme, yaptığım itirazı yerinde gördü. Rastgele somut kanıtlara dayanmayan bu olayda ceza kesilemeyeceğini görseller ile bunun desteklenmesi gerektiğini, fahri trafik müfettişinin de yanılma hissesinin olabileceğini belirterek ceza iptal edildi. Vatandaşlara bu biçimde ceza makbuzu geldiğinde fotoğraf ya da görüntü kaydının olup olmadığını dikkate alsınlar. Şayet o halde görsel bir kanıt yoksa haklarını arama açısından cezanın iptali için Sulh Ceza Mahkemelerine başvurmalarını tavsiye ediyorum. Hukukî olarak somut bir kanıta dayanmayan bu cezaların iptali mahkemelerce kabul edilmektedir.