TÜİK'ten fiyatsız doğalgaz tüketiminin TÜFE'ye tesirine ait açıklama

TÜİK’ten fiyatsız doğalgaz tüketiminin TÜFE’ye tesirine ait açıklama

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), doğalgazın bir ay fiyatsız verilmesi nedeniyle Mayıs ayında TÜFE hesabında “sıfır fiyat” yolunu uygulayacak. 2023 Haziran ve 2024 Mayıs ortasındaki TÜFE hesaplamasında ise 25 metreküpe kadar doğalgaz tüketimi için yapılacak indirim dikkate alınacak. TÜFE hesaplamasında, 25 metreküp üstündeki doğalgaz için ödenen fiyat dikkate alınacak.

Yapılan açıklamada, “Avrupa genelinde artan güç fiyatlarıyla başa çıkabilmek için geçtiğimiz yıl içerisinde birçok Avrupa Birliği ülkesinin hanehalklarının desteklenmesine yönelik gibisi önlemler almış olması nedeniyle Eurostat 16 Aralık 2022 tarihinde bu bahse özel bir metodolojik doküman yayımlamıştır. Gerek Eurostat ile gerçekleştirilen yazışmalar, gerek Eurostat tarafından yayınlanan ilgili dokümanın incelenmesi sonucunda, 2023 yılı Mayıs ayı TÜFE hesaplamaları kapsamında doğalgaz için ‘sıfır fiyat’ (zero price) yolu uygulanacaktır .

Eurostat’ın bu mevzuda almış olduğu karar, TÜFE hesaplamalarında temel alınan fiyatın, tüketiciye direkt yansıyan fiyat olması temel prensibine dayanmaktadır3 . İlgili EPDK kararında ayrıyeten, 2023 yılı Haziran ayından itibaren konut abonelerinin 1/5/2024 tarihine kadar tahakkuk edecek her bir faturasında, 25 m3 ‘e kadar olan doğal gaz tüketimine ait sistem kullanım bedelleri ile bu sistem kullanım bedellerine tekabül eden başka meblağların Bakanlık bütçesinden karşılanacağı kararı de yer almaktadır (Madde 4 (2)).

EPDK’nın bu kararı da, 2023 yılı Haziran ayından kararın geçerlilik tarihi olan 2024 yılı Mayıs ayına kadar yapılacak olan TÜFE hesaplamalarında dikkate alınacaktır. Bu kapsamda yeniden Eurostat’ın teklifleri doğrultusunda EPDK’dan vilayet ve ay bazında ortalama hanehalkı doğalgaz tüketim dataları alınarak, tüketicinin 25 m3 ‘ün üzerindeki kullanımları için m3 başına ödediği ortalama fiyat hesaplanacaktır. TÜFE kapsamında doğalgaz fiyatının hesaplanmasına dair üstte kelamı edilen uygulamaların, doğalgazın TÜFE unsur sepetindeki tartısı da dikkate alındığında genel endeks üzerinde 2023 yılı Mayıs ayında aşağı istikametli kuvvetli bir tesir oluşturacağı, lakin doğalgaz tüketim ölçüsünün artmasına paralel olarak bilhassa yılsonuna yanlışsız bu tesirin kuvvetli ve üst istikametli olacağı öngörülmektedir” denildi.