Kira krizine yüzde 25 sonu da deva olmadı!

Kira krizine yüzde 25 sonu da deva olmadı!

ELİF ALTIN İstanbul  – Son yıllardaki fahiş kira artışları nedeniyle mülk sahipleri ile kiracılar ortasındaki davalarda patlama yaşanıyor. Kira Hukuku ve Kat Mülkiyeti uzmanı avukat Olcay Göçüm, konut kiralarında yüzde 25 sınırlama getirilmesine karşın, alanda kira bedelinin fahiş ölçüde arttığına tanıklık ettiklerini belirterek, iş yerlerinin kapsam dışında kalması nedeniyle yüzde 25 sınırlamasının uygulanamadığına dikkat çekti. 

Göçüm, hanelerde krize dönüşen fahiş kira artışıyla çaba için 2 yeni düzenleme davetinde bulundu: “Boş olarak alınan tahliye taahhütlerinin geçersiz olacağına ait yasal düzenleme getirilmeli ve işyerlerine de kira artış hududu konulmalı.” 

İŞ YERİNE DE SINIR 

Kira hukuku ve kat mülkiyeti uzmanı avukat Olcay Göçüm, fahiş kira artışlarının önüne geçilmesi için mesken kiralarına getirilen sınırlamanın iş yeri kiralarına da getirilmesi gerektiğini belirtti. 

Göçüm, “İş yeri kiralamalarına getirilmeyen sınırlama konut kiralamalarında muvazaalı (danışıklı) olarak tahliye davalarının açılmasına ve hasebiyle konut kiralamalarında aylık kira bedellerinin artmasına neden oluyor. Konut malikleri için istenen fedakârlık fabrika maliklerinden de beklenmeli ve talep edilmelidir. Çünkü salt konutlar için getirilecek sınırlama vatandaşların danışıklı olarak açtıkları tahliye davası sayısını artıracak ve bu nedenle aylık kira bedelleri fahiş oranda artacaktır.” dedi. 

Avukat Göçüm, uygulamada yaşanan badireleri şöyle anlattı: “Eğer bu düzenleme yapılırsa, kiralayanlar işyeri ve konut kira artışının tıpkı oranda ve düzeyde arttığını görünce yasal düzenlemenin hakkaniyetli olduğunu düşünecek ve danışıklı dava yoluna başvurmayacaktır. Aksi takdirde senelerce küçük birikimlerle mesken sahibi olup kiraladığı taşınmazın geliri ile çocuğunu okutan konut sahiplerinden fedakârlık bekleyip, işyeri kiralarında çok yüksek meblağlarda aylık kira bedeli alan mülk sahiplerinden fedakarlık beklenmemesi toplumsal alanda huzursuzluğa neden olacak ve dolayısı ile danışıklı tahliye davalarının açılmasına yol açacaktır.” 

YASAL DÜZENLEME ŞART 

Boş olarak alınan tahliye taahhütlerinin geçersiz olacağına ait yasal düzenlemeye gereksinim duyulduğunu da kayeden Göçüm, şunları anlattı: 

“Konut kiralamalarında mülk sahibi olan kiralayan, istediği kira bedeli ödenmeyince, kiracı aleyhine birinci kira akdi kurulurken alınan boş tahliye taahhüdünü doldurup sürece koyuyor. Öncelikle kiralayanın talep ettiği fahiş ölçüdeki kira bedelinin ödenmemesi üzerine birinci kira akdi kurulurken alınan ve tarih kısmı boş bırakılan tahliye taahhütlerinin geçersiz olacağına ait yasal düzenleme getirilmelidir. Böylece fahiş ölçüdeki kira artışlarının büyük oranda önüne geçilebilir.”