Kırmızı et fiyatları yakın takipte! 'Cironun yüzde 10'u kadar ceza uygulanır'

Kırmızı et fiyatları yakın takipte! ‘Cironun yüzde 10’u kadar ceza uygulanır’

Rekabet Kurumu Lideri Birol Küle’nin kırmızı fiyatlarına ait açıklamaları şu formda:

“Bilindiği üzere, son vakitlerde kamuoyunun gündemini meşgul eden en kıymetli hususlardan biri ülkemizdeki kırmızı et fiyatlarıdır. Bilhassa son birkaç aylık vakit diliminde, art geriye gelen yüksek orandaki artırımlarla, kırmızı et fiyatları kıymetli ölçüde artmıştır. En temel besin hususlarından biri olan kırmızı etteki bu fiyat artışları, ilgili başka kamu kurumlarının yanı sıra Rekabet Kurumunun da elbet ki yakın takibindedir.

Nitekim Kurumumuz 2022 yılından itibaren kırmızı et dalına yönelik çalışmalar yürütmekte olup bölümde faaliyet gösteren teşebbüsler ve teşebbüsler birlikleri hakkında yapılan geniş kapsamlı incelemeler hâlihazırda devam etmektedir. Kırmızı et piyasasına tüm Türkiye’yi kapsayacak formda mercek tutmayı hedefleyen bu incelemelerde, hem bölümün yapısal ve mevzuat kaynaklı problemleri, hem de daldaki teşebbüslerin ve teşebbüs birliklerinin piyasa davranışları ele alınmaktadır.

Teşebbüslerin ve teşebbüs birliklerinin davranışlarına ait incelemeler, piyasada rekabet kurallarına karşıt rastgele bir oluşum olup olmadığına odaklanmaktadır. Bu çerçevede rakip teşebbüslerin rekabeti sınırlayıcı bir muahede içinde bulunup bulunmadıkları, teşebbüs birliklerinin kesimdeki rekabeti engellemeye yönelik kararlarının yahut hareketlerinin olup olmadığı ve piyasadaki büyük teşebbüslerin perakendecilerle ilgilerinde rekabete ters davranışların ortaya çıkıp çıkmadığı öncelikli olarak kıymetlendirilmektedir. Çünkü rekabet kurallarına ters bu davranışlar direkt ya da dolaylı olarak kırmızı et fiyatlarının artmasına yol açabilmektedir. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlali niteliğindeki bu davranışların tespiti halinde, ilgili teşebbüsler hakkında teşebbüslerin cirolarının %10’una varan idari para cezaları uygulanması kelam konusu olabilecektir.

Kurumumuz tüketicilerin beslenmesinde ve bütçesinde kıymetli yeri olan kırmızı etteki fiyat artışları konusunda son derece hassas olup kesimdeki rekabete muhalif davranışların tespiti ve bu davranışların ağır formda cezalandırılması konusunda gerekeni yerine getirmek üzere çalışmalarına devam etmektedir.”