Okul fiyatından habersiz eş ‘sorumlu’ değil

Okul fiyatından habersiz eş ‘sorumlu’ değil

İstanbul’da yaşanan olayda davacı taraf, eşinin isteği ve bilgisi dışında kaydettirdiği özel okula fiyatını ödememesi üzerine borcun kendisinden tahsili için başlatılan icra takibine itiraz etti. Mukavelede imzasının bulunmadığını belirten davacı taraf, borçsuzluğun tespitini talep etti. Birinci derece mahkemesinin davacıyı haklı bulmasının akabinde istinaf mahkemesi, davacının müşterek çocuğun eğitim masrafından sorumlu olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

Dosyanın temyiz edilmesi üzerine kararı bozan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kontrata ait her türlü talep hakkının mukavelenin taraflarına ilişkin olduğunu söz etti. İstinafın kararında direnmesi üzerine evrak Yargıtay Hukuk Genel Şurası gündemine taşındı. Hukuk Dairesi’yle tıpkı tarafta karar veren Genel Konsey kararında “Okula kayıt sürecini gerçekleştiren eşin, dava dışı eşle birlikte okula karşı müteselsilen sorumlu olduğu kabul edilemez” denildi.