Özel bölümün yurt dışı kredi borcu Şubat ayında azaldı

Özel bölümün yurt dışı kredi borcu Şubat ayında azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat ayı özel bölümün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu gelişmelerini paylaştı. Buna nazaran, Şubat sonu prestijiyle, özel kesimin yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2022 yıl sonuna nazaran 1,4 milyar dolar azalarak 158,0 milyar dolar oldu. Vadeye nazaran incelendiğinde, 2022 yıl sonuna nazaran, uzun vadeli kredi borcunun 1,7 milyar dolar azalarak 149,3 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 271 milyon dolar artarak 8,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya nazaran dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ait olarak, bir evvelki yıl sonuna nazaran bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 719 milyon dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 586 milyon dolar azalışla 13,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi. Birebir devirde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 39 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise 469 milyon dolar azalarak 1,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Kelam konusu periyotta, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 189 milyon dolar arttığı, tahvil stokunun ise 9,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ait olarak ise, 2022 yıl sonuna nazaran bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 188 milyon dolar azalışla 4,9 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 76 milyon dolar artışla 1,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Alacaklıya nazaran dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ait olarak, Şubat sonu prestijiyle tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir evvelki yıl sonuna nazaran 336 milyon dolar azalarak 103,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ait olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir evvelki yıl sonuna nazaran 118 milyon dolar artarak 8 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 149,3 milyar dolar fiyatındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 61,3’ünün dolar, yüzde 34,7’sinin euro, yüzde 1,9’unun Türk Lirası ve yüzde 2,1’inin ise öbür döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,7 milyar dolar fiyatındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 33,6’sının dolar, yüzde 37,8’inin euro, yüzde 23,3’ünün Türk Lirası ve yüzde 5,3’ünün öteki döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Şubat sonu prestijiyle, 149,3 milyar dolar fiyatındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 34,5’ini finansal kuruluşların, yüzde 65,5’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Birebir periyotta, 8,7 milyar dolar fiyatındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 73,9’unu finansal kuruluşların, yüzde 26,1’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel bölümün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Şubat sonu prestijiyle kalan vadeye nazaran incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 40,7 milyar dolar meblağında olduğu gözlendi.