Tüketicinin besine erişimi kolaylaşacak

Tüketicinin besine erişimi kolaylaşacak

MELTEM GÜNEŞ Ankara – Erdoğan, Beştepe’deki balkon konuşmasında, yeni periyotta tarım ve hayvancılıkta                           girdi fiyatlarını düşüren, üretici gelirlerini artıran, tüketici erişimini kolaylaştıran bir sistemin oluşturulacağının sinyallerini verdi. Vilayet il arazi planları, arz güvenliğine sıkı takip, akıllı köyler Türkiye’nin yeni periyottaki ziraî siyasetleri ortasında yer alıyor.

Artan nüfus, iklim değişikliği, doğal afetler, göç ve salgın hastalıklar, dünyada tarım ve besin siyasetlerinin stratejik ehemmiyetini daha da bariz hale getirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da seçimin akabinde verdiği iletilerinde, inşa edilecek “Türkiye Yüzyılı”nın adımlarından birinin istikrarlı ve güçlü ziraî üretim olduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin dünya besin dalının en değerli aktörlerinden olduğunu söyleyen Erdoğan, tarımın üçlü sistemle daha da güçleneceğine işaret etti. Yeni devirde tarım ve hayvancılıkta girdi fiyatlarını düşüren, üretici gelirlerini artıran, tüketici erişimini kolaylaştıran bir sistem oluşturulacak.

İl vilayet arazi planı

Seçim vaatleri ortasında da geniş yer bulan tarım siyasetleri kapsamında stratejik eserlerin yeterliliğini izlemek üzere arz güvenliği takip sistemi kurulacak. Yerli ve ulusal tohumculuğu geliştirmek üzere ihtisas tohum üretim bölgeleri oluşturulacak. Ziraî dayanaklarda sadeleştirmeye gidilecek, kalite ve verimlilik odaklı bir model uygulanacak. Hisselilik, mülkiyet ve kesimlilik üzere sebeplerle takviye alamayan üreticiler kayıt altına alınarak takviyelerden faydalandırılacak.

Her vilayet için arazi kullanım planları hazırlanacak tarım, mera alanları ile tarım dışı alanları tespit edilecek. Etraf dostu yeni su eserleri yetiştiricilik bölgeleri planlanacak. Tarım ve kırsal kalkınma projelerinin tek elden yönetilmesi için Ulusal Kırsal Ağ kurulacak.

Akıllı köyler

Eğitim, sıhhat, irtibat ve güç altyapısıyla birlikte üretimin merkezi olan kırsalın çiftçiler başta olmak üzere vatandaşlar tarafından tercih edilen cazibe merkezileri olmasını sağlayacak, bütüncül bir kırsal alan modeli kapsamında “akıllı köyler” kurulacak. Bu köyler, öncelikle 6 Şubat sarsıntılarından etkilenen vilayetlerde, ziyan görmüş her türlü ziraî yapıların yer alacağı biçimde inşa edilecek.